Український геоботанічний сайт

Біотопи України

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

П1 Приморські біотопи, що формуються на піску

П1.5 Чагарникові угруповання приморських дюн / Coastal dune shrubs

EUNIS: B 1.6 Coastal dune shrub / Чагарникові угруповання приморських дюн.

Резолюція 4 Бернської конвенції: 1.6 Coastal dune shrub / Чагарникові угруповання приморських дюн.

Додаток І Оселищної Директиви: 2160 Dunes with Hippophaë rhamnoides / Дюни з Hippophaë rhamnoides.

UkrBiotop: F:5.3212 Біотопи прибережних чагарників галечниково-піщаних засолених відкладів (Крим).

Зелена книга України:

Синтаксономія: Salicetea purpureae Moor 1958, Tamaricetalia ramosissimae Borza et Boşcaiu ex Dolţu et al. 1980, Artemisio scopariae-Tamaricion Simon et Dihoru 1963.

Характерні види: вищі судинні рослиниTamarix gracilis, T. hohenackeri, T. ramosissima, T. tetrandra. Всього характерних видів – 4; порогове значення – 1.

Структура: домінанти чагарникового ярусуElaeagnus angustifolia Hippophaë rhamnoides, Tamarix spp.; домінанти трав’яного ярусуCynanchum acutum, Elytrigia elongata, Limonium gmelinii.

Екологічна характеристика. Верхня та тилова частини добре інсольованих схилів літорального валу, висотою до 1–3 м, складених із піщано-черепашкових відкладів. Вклинюється між біотопами “білих”, та “сірих” дюн.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Середземноморський, Степовий, та Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова підпровінція: Дунай-Дністровський, Одеський, Дніпровсько-Азовський, Приазовський, Присиваський, Керченсько-Таманський округи). Фрагментарно поширені вузькою або більш-менш широкою смугою вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAstrodaucus littoralis, Crambe maritima, Tamarix gracilis; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: забудова та укріплення прибережної зони, надмірне рекреаційне навантаження, засмічення твердим сміттям, вирубування, заростання чужорідними видами, зокрема Elaeagnus angustifolia.

Менеджмент: моніторинг дотримання законодавства щодо прибережної морської захисної смуги, регулювання рекреаційного навантаження, прибирання сміття, видалення Elaeagnus angustifolia.

Автор: І.І. Мойсієнко.

.