Український геоботанічний сайт

Біотопи України

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

П1 Приморські біотопи, що формуються на піску

П1.4 Трав’яні угруповання стабільних приморських дюн (сірі дюни) / Coastal stable dune grassland (grey dunes)

П1.4.а Трав'яні угруповання стабільних приморських піщаних дюн

П1.4.б Трав'яні угруповання стабільних приморських черепашкових дюн

EUNIS: B1.4B Pontic fixed dunes / Понтичні стабільні дюни.

Резолюція 4 Бернської конвенції: B1.4 Трав’яні угруповання стабільних приморських дюн (сірі дюни) / Coastal stable dune grassland (grey dunes).

Додаток І Оселищної Директиви: 2130*Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes) / Стабільні узбережні дюни з трав’яною рослинністю (“сірі дюни”).

UkrBiotop: –

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Helichryso-Crucianelletea maritimae Gehu. et al. in Sissingh 1974, Medicago-Seselietalia tenderiensis Umanets et I. Solomakha 1999, Scabiosion ucranicae Sanda et al. 1980, Cynodonto-Teucrion polii Korzhenevsky et Klyukin 1990 (incl. Verbascion pinnatifidi Korzhenevskiy et Klyukin 1990 nom. inval. (art. 2 a)); Koelerio-Corynephoretea canescentis Klikain Klika et Novák 1941, Festucetalia vaginatae Soó 1957, Festucion beckeri Vicherek 1972 (частково) (П1.4.б); Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980, Aspicilietalia calcareaе Roux 2009, Aspicilion contortae Roux 2009.

Характерні види: вищі судинні рослиниArtemisia arenaria, Centaurea odessana, Gypsophila perfoliata, Carex ligerica, Festuca beckeri, Medicago marina; для підтипу П1.4.б також характерні лишайники – Caloplaca lactea, Rinodina bischofii, Xanthoria aureola. Всього характерних видів – 7; порогове значення – 2 види судинних рослин, для підтипу П1.4.б додатково 1 вид лишайників.

Структура: домінанти трав’яного ярусуArtemisia arenaria, Centaurea odessana, Seseli tortousum, Picris hieracioides, Gypsophila perfoliata, Carex ligerica, Festuca beckeri; для підтипу П1.4.б домінанти лишайникового ярусуCaloplaca lactea, Xanthoria aureola.

Екологічна характеристика. Стабільні приморські дюни утворюють наступну за рухомими приморськими дюнами смугу, тобто розташовані далі від моря. Вплив моря тут значно слабшає, що і зумовлює їх стабільність. Складені вони піщаними, або мушлево-піщаними ущільненими відкладами. Рослинний покрив значно багатший. В його формуванні беруть участь, як приморські рослини (Artemisia arenaria, Centaurea odessana, Gypsophila perfoliata), так і евритопні псамофітно-степові (Artemisia marshalliana, Carex ligerica, Euphorbia seguierana, Festuca beckeri). Крім того, в рослинному покриві з’являється, зазвичай локально, мохово-лишайникова рослинність (Cladonia rangiformis, Syntrichia ruralis) та чагарникові зарості з Elaeagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides. В зниженнях між дюнами представлений інший біотоп П1.6 Вологі та мокрі зниження між дюнами, таким чином ці біотопи, часто, мозаїчно переплітаються. Типовий підтип приурочений до піщаних дюн. В складі біотопу окремий підтип складають сірі дюни складені в основному з мушлів.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний, Континентальний, Середземноморський, Степовий, та Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова підпровінція: Дунай-Дністровський, Одеський, Нижньодніпровський, Дніпровсько-Азовський, Приазовський, Присиваський, Центральнокримський, Керченсько-Таманський округи. Поширені вузькою, або більш-менш широкою смугою вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В. 

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAlyssum borzeanum, Astrodaucus littoralis, Crambe maritima, Euphorbia paralias, Glaucium flavum, Goniolimon rubellum, Medicago marina, Seirophora lacunosa, Thymus littoralis, Trachomitum venetum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: забудова та укріплення прибережної зони, надмірне рекреаційне навантаження, засмічення твердим сміттям, заліснення, спонтанне заростання неаборигенними видами, зокрема Elaeagnus angustifolia.

Менеджмент: моніторинг дотримання законодавства щодо прибережної морської захисної смуги, регулювання рекреаційного навантаження, прибирання сміття, видалення Elaeagnus angustifolia.

Автори: І.І. Мойсієнко, О.Є. Ходосовцев, О.Ф. Садова 

 

.