Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч10 Пустища

Ч10.3 Зарості рододендрону східнокарпатського / Rhododendron kotschyi heaths

EUNIS: F2.224. Carpathian Rhododendron kotschyi heaths / Карпатські пустища Rhododendron kotschyi.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F2.22. Alpide acidocline Rhododendron heaths / Альпійські ацидофільні рододендронові пустища.

Додаток I Оселищної Директиви: 4060 Alpine and Boreal heaths / Альпійські та бореальні чагарничкові пустища.

UkrBiotop: Зарості рододендрону східнокарпатського (Rhododendron kotschyi).

Зелена книга України: 78. Угруповання формації рододендрона східнокарпатського (Rhododendreta kotschyi).

Синтаксономія: Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960, Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, Rhododendrion myrtifolii de Foucault ex Theurillat et Mucina in Mucina et al. 2016.

 

Характерні види: вищі судинні рослини Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus. Всього характерних видів – 2; порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яно-чагарничкового ярусу – Calamagrostis villosa, Hieracium alpinum, Homogine alpina, Juncus trifidus, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Cetraria islandica, Сladina rangiferina, Pogonatum alpinium.

Екологічна характеристика. Біотопи приурочені переважно до схилів південної експозиції, крутістю 5–25° і місць з акумуляцією потужного снігового покриву в межах висот 14002000 м н. р. м. Формується на слаборозвинених скелетних буроземах субальпійських з добрим дренажем на елювії-делювії пісковиків і кристалічних порід. Фізіономічність угруповань визначається домінуванням Rhododendron myrtifolium, вони мають вигляд суцільного килиму з блискучих шкірястих листків рододендрона.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ скельно- та звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів, субальпійської та альпійської рослинності Карпатсько-Альпійської гірської провінції лісів та високогірної рослинності (гірські масиви Горган, Свидовця, Чорногори, Мармароських гір).

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCampanula kladniana, Diphasiastrum alpinum, Gentiana punctata, Hupersia selago, Loiseleuria procumbens, Primula minima, Pulsatilla scherfelii, Rhodiola rosea, Rhododendron myrtifolium; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: рекреаційне навантаження, безпосереднє прилягання заростей рододендрону до туристичних стежок і маршрутів, нерегульований пішохідний та екстремальний туризм.

Менеджмент: біотоп стабільний в умовах невтручання, останнм часом в умовах заповідного режиму за відсутності випасу площі його збільшуються.

Автори: І.І. Чорней, Р.Я. Кіш, Д.М. Якушенко.

.