Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч10 Пустища

Ч10.1 Вересові пустища / Common heather heaths

EUNIS: F4.222 Subcontinental Calluna-Genista heaths / Субконтинентальні пустища з Calluna і Genista; F4.262 Dry sandy heaths with Calluna and Genista / Сухі піщані пустища з Calluna і Genista.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F4.2 Dry heaths / Сухі пустища.

Додаток I Оселищної Директиви: 4030 European dry heaths / Європейські сухі чагарничкові пустища.

UkrBiotop: F:1.12 Вересові пустища.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae Schubert ex Passarge 1964, Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945, Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964.

Характерні види: біотоп діагностується домінуванням Calluna vulgaris. Всього характерних видів – 1, порогове значення – 1.

Структура: домінант травʼяно-чагарничкового ярусу – Calluna vulgaris.

Екологічна характеристика. В Україні поширені в лісовій зоні, переважно на Поліссі, на кислих ґрунтах. Трапляються смугами на узліссях, взовж доріг. Інколи займають більші площі, зокрема на колишніх пасовищах та військових полігонах. Вересові пустища також можуть бути нетривалою стадією відновлення соснового лісу після пожежі або вирубування.

Поширення: в Європі – Альпійський, Атлантичний, Бореальний, Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Східноєвропейська лісова, Центральноєвропейська широколистянолісова провінції.

Репрезентативність: A. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: послаблення сільськогосподарського використання земель або його інтенсифікація.

Менеджмент: випасання низької інтенсивності або сінокосіння; позитивно реагує на випалювання.

Автор: В.А. Онищенко.

.