Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч4 Листопадні чагарники

Ч4.4 Термофільні субсередземноморські зарості (шибляк) / Thermophilous submediterranean scrub

EUNIS: аналог F3.24732 Thracian christ’s thorn scrub / Тракійські зарості держи-дерева.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F3.247 Ponto-Sarmatic deciduous thickets / Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості.

Додаток І Оселищної Директиви: 40С0*Ponto-Sarmatic deciduous thickets / Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості.

UkrBiotop: F3.34 (F3.441) Мезоксерофільні розріджені зарості розових (Crataegus, Rosa, Pyrus, Malus) Гірського Криму; F3.511 Геміксерофільні зарості держи-дерева Гірського Криму; F3.512 Ксерофільні зарослі субсередземноморських сумаха та в’язеля.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Crataego-Prunetea Tx. 1962, Paliuretalia Trinajstić 1978, Eryngio campestris-Paliurion spinae-christi Matevski et al. 2008, Elytrygio nodosae-Rhuion coriariae Korzenevskyi et Ryff ex Mucina et Didukh in Mucina et al. 2014; Asparago verticillati-Crataegion tauricae Korzhenevskyi et Klyukin 1990.

Характерні види: вищі судинні рослиниAchnatherum bromoides, Aegilops triuncialis, Asparagus verticillatus, Brachypodium rupestre, Cirsium laniflorum, Coronilla emeroides, Juniperus deltoides, Crataegus spp., Elaeagnus angustifolia, Elytrigia nodosa, Inula oculus-christi, Paliurus spina-christi, Poa sterilis, Poterium polygamum, Pyrus elaeagnifolia, Rhamnus cathartica, Rhus coriaria, Sorbus graeca, Swida sanguinea, Teucrium chamaedrуs, Trifolium echinatum. Всього характерних видів – 21, порогове значення – 7.

Структура: домінанти чагарникового ярусуPaliurus spina-christi, Rhus coriaria, Coronilla emeroides, Crataegus spp., Rosa canina, R. corymbifera, Pyrus pyraster, Malus praecox, Prunus divaricata; домінанти трав'яного ярусуAchnatherum bromoides, Brachypodium rupestre, Poa sterilis, Teucrium chamaedrys, Elytrigia nodosа, E. repens, Festuca rupicola, Aegilops triuncialis, Anisantha sterilis.

Екологічна характеристика. Біотопи приурочені до сухих термофільних умов. Клімат семиаридний або субсередземноморський. ґрунти добре або малорозвинуті іноді еродовані коричневі чи чорноземні. Реакція ґрунту нейтральнo-слабколужна 6,9–7,3. Вміст гумусу середній (3–5%).

Поширення: в Європі – Субсередземноморський, Степовий, Чорноморський біогеографічні регіони, в Україні – Гірськокримський округ Евксинської провінції Субсередземноморської підобласті (зони).

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCrataegus pojarkovae, C. tournefortii; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: перевипас, механічне знищення, пожежі.

Менеджмент: моніторинг за сукцесійними змінами.

Автор: Я.П. Дідух.

.