Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч4 Листопадні чагарники

Ч4.2 Степові чагарники / Steppe scrub

EUNIS: F3.247 Ponto-Sarmatic deciduous thickets / Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F3.247 Ponto-Sarmatic deciduous thickets / Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості; Х18 Wooded steppe / Степи, що заростають лісом.

Додаток І Оселищної Директиви: 40A0*Subcontinental Peri-Pannonic scrub / Субконтинентальні при-Паннонські чагарники; 40С0*Ponto-Sarmatic deciduous thickets / Понтично-Cарматські листопадні чагарникові зарості.

UkrBiotop: F:3.12 Ксерофільні низькорослі зарості степових кущів.

Зелена книга України: 101. Угруповання формації мигдалю низького (Amygdaletea nanae).

Синтаксономія: Crataego-Prunetea Tx. 1962, Prunetalia spinosae Tx. 1952, Prunion fruticosae Tx. 1952.

Характерні види: вищі судинні рослиниAmygdalus nana, Caragana frutex, Cerasus fruticosа, Chamaecytisus spp., Rosa pimpinellifolia agg. Всього характерних видів – 4; порогове значення – 1.

Структура: домінанти чагарникового ярусуAmygdalus nana, Calophaca wolgarica (рідко); C. frutex, C. scythica (рідко), Cerasus fruticosa, Chamaecytisus spp., Rosa pimpinellifolia agg.; домінанти трав'яного ярусуBromopsis inermis, B. riparia, Festuca rupicola, Elytrigia repens, Poa versicolor (у Придністров'ї), Teucrium chamaedrys; домінанти мохово-лишайникового ярусуCladonia rangiformis, Syntrichia ruralis.

Екологічна характеристика. Формуються серед степових угруповань на пологих схилах, у неглибоких западинах. Ґрунти рендзини та чорноземи різного ступеню змитості, підстилаються лесами та карбонатами, реакціяґрунтового рочину нейтральна або слабколужна (рН 6,9–7,3).

Поширення: в Європі – Континентальний, Степовий біогеографічні регіони; в Україні – Понтична провінція та прилеглі території (зокрема, у межах Східноєвропейської та Паннонської провінцій).

Репрезентативність: A. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAdonis vernalis, Cerasus klokovii, Chamaecytisus albus, Ch. blockianus, Ch. graniticus, Ch. paczoskyi, Ch. podolicus, Ch. rochelii, Delphinium puniceum, Fritillaria montana, F. ruthenica, Gymnospermum odessanum, Rhamnus tinctoria, Rosa czackiana, Spiraea polonica, Tulipa hypanica, T. quercetorum; з Резолюції 6 Бернської конвенціїIris hungarica (як Iris aphylla subsp. hungarica), Fritillaria montana; з додатків II, IV Оселищної Директиви – Iris hungarica (як Iris aphylla subsp. hungarica).

Загрози: розорювання степів, їх штучне та природне заліснення, перевипас.

Менеджмент: розробка та запровадження регуляторних заходів з метою протидії експансії у степові ценози.

Автор: Я.П.Дідух

.