Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч4 Листопадні чагарники

Ч4.1 Мезофільні і ксеромезофільні чагарники / Mesic and xeromesophylous shrubs

EUNIS: F3.241 Central European subcontinental thickets / Центральноєвропейські субконтинентальні чагарникові зарості.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F3.241 Central European subcontinental thickets / Центральноєвропейські субконтинентальні чагарникові зарості.

Додаток І Оселищної Директиви: 40A0*Subcontinental peri-Pannonic scrub / Субконтинентальні при-Паннонські чагарники.

UkrBiotop: F:3.313 Мезоксерофільні тернові зарості; F:3.1321 Мезотермофільні чагарникові зарості.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Crataego-Prunetea Tx. 1962, Prunetalia spinosae Tx. 1952, Berberidion vulgaris Br.- Bl. ex Tx. 1952. 

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrimonia eupatoria, Berberis vulgaris, Cornus mas, Crataegus spp., Dactylis glomerata, Euonymus verrucosa, Lamium purpureum, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina, R. corymbifera, Rubus caesius, Teucrium chamaedrys, Vicia cracca, Viola hirta.  Всього характерних видів – 16; порогове значення – 5.

Структура: домінанти чагарникового ярусуPrunus spinosa, Rhamnus cathartica, Ligustrum vulgare, Rosa corymbifera, R. сaninaдомінанти трав’яного ярусуElytrigia repens, Teucrium chamaedrys, Galium aparine, Lamium maculatum.

Екологічна характеристика. Угруповання формуються на некрутих схилах різної експозиції та вирівняних ділянках. Ґрунти багаті на поживні речовини, свіжі інколи змиті, кам’янисто-щебенисті сірі лісові, чорноземи, рендзини та коричневі на лесових чи карбонатних відкладах.

Поширення: в Європі – Паннонський, Континентальний, Степовий біогеографічні регіони; в Україні – усі регіони.

Репрезентативність: A. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниBulbocodium versicolor, Colchicum fominii, Crocus reticulatus, Galanthus elwesii, Ornithogalum boucheanum, Tulipa quercetorum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – Colchicum fominii; з додатків II, IV Оселищної Директиви – Colchicum fominii.

Загрози: рубки, пали, перевипас, засмічення (нітрифікація).

Менеджмент: моніторинг за змінами, розробка заходів щодо стримування експансії у степові ценози.

Автори: Т.В. Фіцайло, Я.П. Дідух

.