Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч3 Угруповання низьких ялівців

Ч3.3 Ялівцеві стелюхи Карпат /Juniper scrub of the Carpathians

EUNIS: F2.231 Mountain Juniperus nana scrub / Гірські угруповання Juniperus nana.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви: 4060 Alpine and Boreal heaths / Альпійські та бореальні чагарничкові пустища.

UkrBiotop: –

Зелена книга України:

Синтаксономія: Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960, Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae RivasMart. et M. Costa 1998, Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939.

Характерні види: вищі судинні рослиниJuniperus sibirica (= Juniperus communis subsp. nana), Homogyne alpina, Vaccinium myrtillus, V. vitis-ideaeа. Всього характерних видів – 4; порогове значення – 2.

Структура: домінант чагарникового ярусуJuniperus sibirica; домінанти трав'яно-чагарничкового ярусуVaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; домінант мохово-лишайникового ярусуHylocomium splendens.

Екологічна характеристика. Біотоп поширений над верхньою межею лісів та в середній частині субальпійського поясу. Вони займають помірні, рідше круті південні схили з нерівним хвилястим рельєфом і скелястими відслоненнями. Ґрунти гірсько-лучно-буроземні, мілкі, дуже щебенисті й відносно сухі, сформовані на відкладах флішу. В Українських Карпатах вони трапляються, переважно, у межах висот 1150–1900 м н.р.м.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ Карпатсько-Альпійської гірської провінції (гірські масиви Горгани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори та Мармароські Альпи, Свидовець, Бескиди).

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCrocus heuffelianus, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Narcissus angustifolius; з Резолюції 6 Бернської конвенції Narcissus angustifolius (як Narcissus poeticus subsp. radiiflorus); з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: трансформація ділянок оселища через нерегульоване рекреаційне навантаження (витоптування), вирубування та спалювання.

Менеджмент: біотоп стабільний в умовах невтручання. За умов припинення випасу займає покинуті полонини.

Автори: І.І. Чорней, Р.Я. Кіш, Д.М. Якушенко

.