Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч3 Угруповання низьких ялівців

Ч3.2 Стелюхи ялівців напівкулястого і козацього / Savin juniper and hemispheric juniper scrub

EUNIS: F2.23 Southern Palaearctic mountain dwarf Juniperus scrub / Угруповання низьких ялівців гір південної палеарктики.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви: 4060 Alpine and Boreal heaths / Альпійські та бореальні чагарничкові пустища.

UkrBiotop: F:6.222 Біотопи сланких ялівців Гірського Криму в комплексі з лучно-степовими угрупованнями.

Зелена книга України: Угруповання формації ялівцю низького (Junipereta hemisphaericae).

Синтаксономія: Pino-Juniperetea Rivas-Mart. 1964, Juniperetalia hemisphaericae Rivas-Mart. et J.A. Molina in Rivas-Mart. et al. 1999.

Характерні види: Juniperus hemisphaerica, Juniperus sabina. Всього характерних видів – 2, порогове значення – 1.

Структура: домінанти чагарникового ярусуJuniperus hemisphaerica, Juniperus sabina, домінанти трав'яного ярусуCarex humilis, Festuca rupicola, Helianthemum stevenii, Genista albida, Thymus callieri.

Екологічна характеристика. Невисокі (до 1 м) сланкі щільні зарості куртин ялівців, якими формуються лучно-степові угруповання. Трапляються на вершинах кримських гір (700–1400 м над р. м.), як правило на схилах (до 20°) північно-західної експозиції. Ґрунти погано розвинуті, змиті гірські лучно-степові, чорноземовидні малопотужні з виходом вапняків. Клімат помірно-прохолодний. Середньорічна температура +5 – +7 °С, середня січня  –3 – –4 °С, середня липня +16 – +17 °С, річна кількість опадів 650 – 750 мм.  

Поширенняв Європі – Середземноморський, Степовий (Кримські гори) біогеографічні регіони; в Україні – Евксинська провінція.

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCerastium biebersteinii, Pulsatilla taurica, Genista scythica; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: випалювання, корчування, перевипас у минулому.

Менеджмент. Хоча вважається, що це біотоп вторинного походження, який сформувався внаслідок вирубування сосни, проте він досить стабільний. Потребує моніторингу стану угруповань та дотримання режиму охорони.

Автор: Я.П. Дідух.

.