Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч3 Угруповання низьких ялівців

Ч3.1 Угруповання ялівцю звичайного / Сommunities of common juniper

EUNIS: F3.16 Juniperus communis scrub / Зарості Juniperus communis.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F3.16 Juniperus communis scrub / Зарості Juniperus communis.

Додаток І Оселищної Директиви: 5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands / Формації з Juniperus communis серед пустищ або карбонатних трав’яних угруповань.

UkrBiotop: Сукцесійні угруповання за участю ялівцю звичайного (Juniperus communis)

Зелена книга України:

Синтаксономія: Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. propos., Prunetalia spinosae Tx. 1952, Brachypodio pinnati-Juniperion communis Mucina 2016.

Характерні види: вищі судинні рослиниJuniperus communis. Всього характерних видів – 1; порогове значення – 1.

Структура: домінанти чагарникового ярусу – Juniperus communis, Genista spp., Crataegus spp., Prunus spinosa, Rosa spp., Swida sanguinea; домінанти трав'яного ярусу – Agrostis capillaris, Brachypodium pinnatum, Festuca rubra.

Екологічна характеристика. Біотоп формується на місці мезофільних або мезоксерофільних деградованих лук і пасовищ на карбонатних або нейтральних, бідних на поживні речовини субстратах внаслідок припинення випасу або викошування.

Поширення: в Європі – Альпійський та Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ Карпатсько-Альпійської гірської провінції.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCrocus heuffelianus, Gymnadenia conopsea; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: трансформація ділянок біотопу внаслідок випалювання, а також через заліснення та затінення деревною рослинністю.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання; за умов припинення випасу і викошування займає луки.

Автори: І.І. Чорней, А.І. Токарюк, В.В. Буджак

.