Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч2 Криволісся широколистяних видів

Ч2.1 Зеленовільхове криволісся (лелич) / Subalpine green alder scrub

EUNIS: F2.3112 Carpathian green alder scrub / Карпатські зелено-вільхові (душекієві) угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop: Субальпійські чагарники з душекією зеленою (Duschekia viridis, зеленовільшняки).

Зелена книга України: 75. Угруповання субформації звичайногоробиново душекієвої (Sorbeto (aucupariae)-Duschekietа (viridis)).

Синтаксономія: Betulo carpaticae-Alnetea viridis Rejmanek ex Bœuf, Theurillat, Willner, Mucina et Simler in Boeuf et al. 2014, Alnetalia viridis Rubel ex Karner et Willner in Willner et Grabherr 2007, Alnion viridis Schnyder 1930.

Характерні види: вищі судинні рослини Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Cicerbita alpina, Cirsium waldsteinii, Duschekia alnobetula, Pulmonaria filarszkyana, Rosa pendulina, Rumex alpinus, Salix silesiaca, Senecio subalpinus, Veratrum album. Всього характерних видів – 11; порогове значення – 4.

Структура: домінанти чагарникового ярусу – Duschekia viridis, Rosa pendulina, Salix silesiaca; домінанти травʼяно-чагарничкового ярусу – Calamagrostis villosa, Homogine alpina, Pulmonaria filarszkyana, Vaccinium myrtillus; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Polytrichum spp., Rhytidiadelphus squarrosus,

Екологічна характеристика. Зеленовільхові угруповання приурочені до глибоких, холодних і вологих западин і улоговин, які іноді перетинають кілька поясів рослинності. Проте в основному вони концентруються в субальпійському поясі на висотах 1500–1700 м н.р.м., на схилах північних експозицій, займаючи переважно вологі екотопи на багатших, ніж під сосною гірською, ґрунтах.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ скельно- та звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів, субальпійської та альпійської рослинності Карпатсько-Альпійської гірської провінції лісів та високогірної рослинності (гірські масиви Горган, Чорногори, Чивчино-Гринявських гір та Мармароських Альп, Свидовець).

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCrocus heuffelianus, Gentiana punctata, Huperzia selago, Narcissus angustifolius; з Резолюції 6 Бернської конвенціїNarcissus angustifolius; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: трансформація ділянок біотопу через нерегульоване рекреаційне навантаження (витоптування), випасання.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання; за умов припинення випасу займає покинуті полонини.

Автори: І.І. Чорней, Р.Я. Кіш, Д.М. Якушенко.

.