Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б2 Евтрофні болота

Б2.1 Карбонатні низинні та низькогірні болота

Б2.1.2 Карбонатні болота зі сфагновими мохами / Rich fens with calcium-tolerant sphagnum mosses

EUNIS: D4.1 Rich fens, including eutrophic tall-herb fens and calcareous flushes and soaks / Багаті болота, включаючи евтрофні високотравні та карбонатні болота.

Резолюція 4 Бернської конвенції: D4.1 Rich fens, including eutrophic tall-herb fens and calcareous flushes and soaks / Багаті болота, включаючи евтрофні високотравні та карбонатні болота.

Додаток І Оселищної Директиви: 7230 Alkaline fens / Лужні низинні болота.

UkrBiotop: D2.2 Осокові алкалотрофні болота на карбонатних ґрунтах.

Зелена книга України: 126. Угруповання формації осоки Девелла (Сaricetа davallianae).

Синтаксономія: Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae Tx. 1937, Sphagno warnstorfii-Tomentypnetalia Lapshina 2010, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis Dahl 1957.

Характерні види: вищі судинні рослиниCarex diandra, C. dioica, C. flava, C. lasiocarpa, Eriophorum latifolium, Galium uliginosum, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris; мохоподібні Aulacomnium palustre, Campylium stellatum, Paludella squarrosa, Sphagnum contortum, S. teres, S. warnstorfii, Tomentypnum nitens. Всього характерних видів – 15; порогове значення – 3.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Carex diandra, C. dioica, C. lasiocarpa, C. limosa, Cirsium palustre, Galium uliginosum, Equisetum fluviatile, Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliatа, Potentilla palustris, Parnassia palustris, Valeriana dioica; домінанти мохового ярусу – Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Sphagnum contortum, S. teres, S. warnstorfii, Tomentypnum nitens. Інколи, особливо в умовах зниження рівня ґрунтових вод, формується розріджений чагарниковий  ярус, утворений здебільшого Salix cinerea, S. pentandra та Betula pubescens.

Екологічна характеристика. Мезоевтрофні та мезотрофні болота у заплавах невеликих річок та реліктових долинах із торфово-глейовими ґрунтами із неглибоким заляганням підземних вод, часто поверхневим підтопленням, реакцією ґрунтового розчину від слаболужної до нейтральної (рН=5,5–7,5) та високим вмістом сполук кальцію.

Поширення: в Європі – Бореальний, Континентальний та Альпійський біогеографічні регіони; в Україні – має обмежене поширення у Поліській підпровінції Східноєвропейської лісової провінції, а також в Альпійсько-Карпатській гірській провінції.

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCarex chordorrhiza, C. dioica, Dactylorhiza incarnata, Drosera intermedia, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Salix lapponum, Meesia triquetra, Paludella squarrosa, Scorpidium scorpioides; з Резолюції 6 Бернської конвенціїLiparis loeselii; з додатків II, IV Оселищної ДирективиLiparis loeselii.

Загрози: пряме знищення біотопів внаслідок гідробудівництва, зниження рівня ґрунтових вод в результаті проведення меліоративних робіт, евтрофування, зміна ценотичної структури та поширення в угрупованнях адвентивних видів, в тому числі із високим інвазійним потенціалом, заліснення.

Менеджмент: підтримання належного гідрологічного режиму територій, запобігання фрагментації біотопів, знищення вогнищ розповсюдження адвентивних видів, регулярне викошування наприкінці літа та вилучення фітомаси.

Автор: С.М. Ємельянова

.