Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б1 Болота, що формуються по берегах джерел та струмків

Б1.2 Приструмкові трав'яні болота на вапнякових субстратах

Б1.2.1 Жорстководні джерела та струмки на туфах і травертинах / Hard-water springs on tuffs and travertine

Б1.21а Гірські

Б1.21б Рівнинні

EUNIS: С2.12 Hard water springs / Жорстководні джерела.

Резолюція 4 Бернської конвенції: С2.12 Hard water springs / Жорстководні джерела.

Додаток І Оселищної Директиви: 7220*Petrifying springs with tufa formation (Cratounerion) / Жорстководні джерела на травертинах з утворенням туфу (Cratounerion).

UkrBiotop: Холодні жорстководні джерела на туфах та травертинах; D3.12 Біотопи перезволожених карбонатних відслонень (джерел, водоспадів та стрімких текучих річок) з домінуванням кріофітів.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac 1944, Montio-Cardaminetalia Pawłowski et al. 1928, Б1.21а – Cratoneurion commutati Koch 1928, Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati Hadač 1983; Adiantetea Br.-Bl. et al. 1952, Adiantetalia Br.-Bl. ex Horvatič 1934, Adiantion Br.-Bl. еx Horvatič 1934; Stigeoclonietea tenuis Arendt 1982, Stigeoclonietalia tenuis Arendt 1982, Stigeoclonion tenuis Arendt 1982; Gloeocapsetea sanguineae Bültmann et Golubić іn Bültmann et al. 2015, Gloeocapsetalia sanguineae Bültmann et Golubić in Bültmann et al. 2015, Gloeocapsion sanguineae Golubić 1967. 

Характерні види: Б1.21а: вищі судинні рослиниCaltha laeta, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alpinum, Ch. alternifolium, Cortusa matthioli, Crepis paludosa, Epilobium alsinifolium, Heliosperma carpatica, Linum catharticum, Viola biflora; мохоподібні Bryum pseudotriguetrum, Cratoneuron filicinum, Palustriella commutata, Philonotis seriata, Rhytidiadelphus squarrosus, Thuidium philibertii. Всього характерних видів – 16; порогове значення – 5. Б1.21б: вищі судинні рослиниAgrostis stolonifera, Bidens spp., Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgarisмохоподібні Cratoneuron filicinum, Didimodon tofaceus, Marchantia polymorpha, Palustriella commutata; водорості Scynodesmus tenuis, Cladophora fracta, C. glomeratа; ціанобактерії Scytonema mirabile. Всього характерних видів – 15; порогове значення – 4.

Структура: Б1.21а: домінанти трав’яної синузії – Cardamine pratensis, Doronicum carpaticum, Heliosperma carpatica, Valeriana tripteris; домінанти мохової синузії – Cratoneuron commutatum, C. filicinum; Б1.21б: домінант трав'яної синузії – Agrostis stolonifera; домінанти мохової синузії – Cratoneurium filicinum, Didimodon tofaceus, Palustriella commutata; домінанти синузії водоростей – Cratoneuron fracta, C. glomeratа, Scynodesmus tenuis; домінанти синузії ціанобактерій – Scytonema mirabile.

Екологічна характеристика. Б1.21а: гірські підтипи біотопу формують мохово-трав’яні угруповання відкритих високогірних чи слабозатінених гірських джерел на вапнякових субстратах або, головним чином, в місцях виходу вод, насичених вимитими з глибших геологічних пластів катіонами кальцію, які у випадку високої концентрації осаджуються на оточуючих джерело субстратах (породах), утворюючи травертини. В Українських Карпатах, де виходи кальцієвмісних порід на поверхню трапляються рідко, завдяки вимиванню кальцію з глибших пластів цей тип оселища поширений також у флішовій зоні. Оселище розвивається в контакті з прибережними високотравними біотопами. Б1.21б: рівнинні туфоформуючі біотопи приурочені до крутих (> 70°), обривистих чи каскадних схилів, складених карбонатними породами, в умовах постійного стікання води, при умові тривалого періоду з відносно високими температурами (> +14 °С) та достатньої кількості опадів для формування підземних вод.

Поширення: в Європі – Альпійський, Континентальний та Середземноморський біогеографічні регіони; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська (гірські масиви Чорногори, Мармароських Альп, Чивчино-Гринявських гір, Свидовця); Центральноєвропейська широколистянолісова, Евксинська провінції.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAdiantum capillus-veneris, Bangia atropurpurea, Cystopteris montana, Dactylorhiza cordigera, D. majalis, Gymnadenia conopsea, Ligularia bucovinensis, Lilium martagon, Pinguicula alpina, P. vulgaris, Swertia perennis; з Резолюції 6 Бернської конвенціїLigularia bucovinensis (як L. sibirica), Poa deylii (як Poa granitica subsp. disparilis), Tozzia carpatica; з додатків II, IV Оселищної ДирективиLigularia bucovinensis (як L. sibirica), Tozzia carpatica.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, забруднення, евтрофікація джерел та прилеглих ділянок, нерегульований пішохідний, вело-, мото та автотуризм, освоєння високогір’я для туристичної індустрії, централізований водозабір трубами та використання джерел для водопостачання.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Автори: Я.П. Дідух; І.І. Чорней, Д.М. Якушенко, Р.Я. Кіш

.