Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б4 Оліготрофні нелісові болота

Б4.2. Мочажини / Spring fens

EUNIS: D2.3 Transition mires and quaking bogs / Перехідні болота та сплавини.

Резолюція 4 Бернської конвенції: D2.3 Transition mires and quaking bogs / Перехідні болота та сплавини.

Додаток І Оселищної Директиви: 7150 Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion / Западини на торф’яних субстратах з Rhynchosporion.

UkrBiotop: D:2.311 Мезотрофні оводнені торфові мочажини та трясовини.

Зелена книга України: 131. Угруповання формацій шейхцерієво–сфагнової (Scheuchzerietо (palustris)Sphagneta), осоково–шейхцерієво–сфагнової (CaricetoScheuchzerietо (palustris)Sphagneta).

Синтаксономія: Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae Tx. 1937, Scheuchzerietalia palustris Nordhagen ex Tx. 1937, Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937.

Характерні види: вищі судинні рослиниCarex limosa, C. lasiocarpa, Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris; мохоподібніSphagnum centrale, S. cuspidatum, S. fallax, S. flexuosum, S. palustre. Всього характерних видів – 10; порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу ‑ Carex limosa, C. lasiocarpa, C. rostrata, Menyanthes trifoliata, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris; домінанти мохового ярусу ‑ Drepanocladus fluitans, Sphagnum cuspidatum, S. fallax, S. obtusum, S. palustre.

Екологічна характеристика. Обводнені олігомезотрофні та мезотрофні осоково-сфагнові болота в улоговинах річкових терас та реліктових долинах на торфових кислих (рН 4,0‑4,3), збіднених на елементи мінерального живлення, ґрунтах.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Альпійський, Бореальний, Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Поліська підпровінція Східноєвропейської (Сарматської) провінції, Східнокарпатська підпровінція Альпійсько-Карпатської гірської провінції лісів та високогірної рослинності; дуже рідко в Українській лісостеповій підпровінції Східноєвропейської лісостепової провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: С.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCarex chordorrhiza, Juncus bulbosus, Scheuchzeria palustris, Drosera anglica, D. intermedia, Lycopodiella inundata, Utricularia minor, U. intermedia; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені, з додатків II, IV Оселищної Директиви ‑ не виявлені.

Загрози: осушення та освоєння боліт і прилеглих територій, зниження рівня ґрунтових вод, зміна гідрологічного режиму торфовищ.

Менеджмент: підтримання належного гідрологічного режиму територій, запобігання порушенню цілісності угруповань, заборона меліоративних робіт на торфовищах та прилеглих територіях.

Автори: С.М. Ємельянова, Л.М. Борсукевич.

.