Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б4 Оліготрофні нелісові болота

Б4.1 Оліготрофні сфагнові болота / Raised bogs

EUNIS: D1.1 Raised bogs / Верхові болота; X04 Raised bog complexes / Комплекси верхових боліт.

Резолюція 4 Бернської конвенції: X04 Raised bog complexes / Комплекси верхових боліт.

Додаток І Оселищної Директиви: 7110*Active raised bogs / Активні верхові (оліготрофні) болота; 7120 Degraded raised bogs still capable of natural regeneration / Деградовані верхові (оліготрофні) болота, ще здатні до природного відновлення.

UkrBiotop: D2.321 Олігомезотрофні сфагнові болота; D2.322 Оліготрофні сфагнові болота з нерівномірним рельєфом.

Зелена книга України: 129. Угруповання формації горбасто–мочажинного комплексу фускум-магелланікум–сфагнової пригніченозвичайнососнової (Sphagneta (fusci, magellanici) depressipinetosa (sylvestris)); 130 формації фускум-сфагнової пригніченозвичайнососнової (Sphagneta (fusci) depressipinetosa (sylvestris)).

Синтаксономія: Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Sphagnetalia medii Kästner et Flössner 1933, Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933.

Характерні види: вищі судинні рослиниAndromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum; мохоподібніAulocomnium palustre, Polytrichum strictum, Sphagnum fallax, S. fuscum, S. magellanicum, S. capillifoliumВсього характерних видів – 12; порогове значення – 3.

Вертикальна структура: домінанти чагарникового ярусу – Ledum palustre; домінанти трав’яно-чагарничкового ярусу – Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum; домінанти мохового ярусуSphagnum fallax, S. fuscum, S. magellanicum, S. rubellum, Polytrichum strictum.

Екологічна характеристика. Оліготрофні верхові болота та високогірні торфовища, які формуються на вододілах та у депресіях рельєфу (льодовикових котлах, моренах, западинах тощо) на кислих (рН 3,5–4,5) ґрунтах із застійним зволоженням та низькою трофністю в умовах атмосферно-ґрунтового живлення.

Поширення: в Європі – північ Континентального та Бореальний біогеографічні регіони; в Україні – Поліська підпровінція Східноєвропейської (Сарматської) провінції, а також Східнокарпатська підпровінція і Альпійсько-Карпатської гірська провінція.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниBetula humilis, Carex dioica, C. pauciflora, Chamaedaphne calyculata, Drosera intermedia, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Oxycoccus microcarpus, Pinguicula vulgaris, Salix lapponum, S. myrtilloides, Sphagnum molle; з Резолюції 6 Бернської конвенціїLiparis loeselii, з додатків II, IV Оселищної ДирективиLiparis loeselii.

Загрози: осушення та освоєння боліт і прилеглих територій, зниження рівня ґрунтових вод та обводнення, видобуток торфу, пожежі у посушливий період, заліснення.

Менеджмент: підтримання належного гідрологічного режиму територій, запобігання порушенню цілісності угруповань та поширенню деревних і чагарникових видів широкої екологічної амплітуди, заборона вилучення торфу.

Автори: С.М. Ємельянова, Л.М. Борсукевич.

.