Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.2 Прибережні біотопи гірських водотоків

В4.2.3 Високотравні прируслові біотопи гірських потоків / Tall-herb riverine habitats of mountain streams

EUNIS: E5.411 Watercourse veils (other than of Filipendula) / Вологі високотравні окрайкові угруповання (інші ніж Filipendula); E5.5144 Carpathian butterbur communities / Карпатські кременові угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E5.5 Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands / Субальпійські вологі і мокрі високотравні й папоротеві угруповання.

Додаток І Оселищної Директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів.

UkrBiotop: D1.2222 Високотравні прируслові біотопи річок та струмків на алювіальних ґрунтах лісового поясу Гірського Криму.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944, Petasito-Chaerophylletalia Morariu 1967, Petasition officinalis Sillinger 1933; Arunco-Petasition albi Br.-Bl. et Sutter 1977.

Характерні види: вищі судинні рослиниAnthriscus nitida, Aruncus dioicus, Calamagrostis pseudophragmites, Carduus personata, Chaerophyllum aromaticum, Ch. hirsutum, Cirsium oleraceum, Impatiens noli-tangere, Melandrium dioicum, Mentha longifolia, Petasites albus, P. hybridus, P. kablikianus, Rumex pseudoalpinus, Valeriana sambucifolia. Всього характерних видів – 15, порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Aegopodium podagraria, Carduus personata, Filipendula ulmaria, Petasites albus, P. hybridus, P. kablikianus, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Valeriana sambucifolia.

Екологічна характеристика. Вологі високотравні біотопи, що формуються на добре зволожених дрібноуламкових алювіальних відкладах вздовж гірських потоків по зниженнях, на галечниках та намивних острівках, на вологих схилах, щебенистих гривах в руслах, у вузьких заплавах річок та низьких терасах різних рівнів, від передгір’я до субальпійського та монтанного поясів. Ґрунти сформовані нашаруваннями свіжого річкового алювію на добре дренованих піщано-гальково-кам’янистих відкладах. Для них характерна висока водопроникність, легкий гранулометричний склад, кисла реакція середовища, значний вміст привнесеної органічної речовини.

Поширення: в Європі Альпійський біогеографічний регіон; в УкраїніКарпатсько-Альпійська гірська провінція (усі гірські масиви) та Евксинська провінція.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: A.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниGalanthus nivalis, Scopolia carniolica; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: зарегулювання водотоків, протипаводкове укріплення берегів, евтрофізація, та інтенсивне сільське господарство, трелювання деревини потоками. 

Менеджмент: збереження природного току гірських річок, запобігання інвазії адвентивних видів.

Автори: Л.М. Борсукевич, І.І. Чорней, Д.М. Якушенко, Р.Я. Кіш.

.