Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.2 Прибережні біотопи гірських водотоків

В4.2.2 Слабо зарослі трав’яною рослинністю гравійні береги гірських потоків / Sparsely vegetated gravel banks with herbaceous vegetation

EUNIS: C3.55 Sparsely vegetated river gravel banks / Слабо зарослі гравійні береги річок.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C3.55 Sparsely vegetated river gravel banks / Слабо зарослі гравійні береги річок.  

Додаток І Оселищної Директиви: 3220 Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks / Альпійські ріки й трав’яна рослинність уздовж їхніх берегів.

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948, Epilobietalia fleischeri Moor 1958, Epilobion fleischeri G. Br.-Bl. ex Br.-Bl. 1950.

Характерні види: вищі судинні рослиниCalamagrostis pseudophragmites, Chaerophyllum hirsutum, Chamerion dodonaei, Ranunculus repens, Mentha longifolia, Petasites kablikianus, Petasites hybridus, Tussilago farfara. Всього характерних видів – 8, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis stolonifera, Calamagrostis pseudophragmites, Chamerion dodonaei, Ranunculus repens.

Екологічна характеристика. Формуються на передруслових галечниках на дрібномулистих алювіальних наносах, закріплених великою галькою, які розташовані на 0,5–1,0 м вище меженного рівня води. Флористичний склад може бути строкатим і залежить від занесених повеневими водами, діаспор. Ці біотопи періодично зазнають впливу повеней. Однак завдяки високій вегетативній рухливості, швидко відновлюються. Серед субстратів переважає гравій, однак присутні і дрібнозернисті фракції, пісок, глина, які акумулюються між камінням товщиною в кілька сантиметрів.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська провінція лісів та високогірної рослинності.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю при зміні режиму господарювання і водного режиму, відбір гравію, зарегулювання русел, засмічення, а також поширення адвентивних та рудеральних видів у зв’язку з постійним антропогенним порушенням прибережних смуг.

Менеджмент: регулювння відбору гравію, збереження природного току гірських річок.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.