Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.2 Прибережні біотопи гірських водотоків

В4.2.1 Гравійні береги річок без рослинності / Unvegetated river gravel banks

EUNIS: C3.62 Unvegetated river gravel banks / Гравійні береги річок без рослинності.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C3.62 Unvegetated river gravel banks / Гравійні береги річок без рослинності.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія:

Характерні види: відсутні.

Структура: не виражена.

Екологічна характеристика. Формується навколо річок і великих гірських та передгірних потоків, які внаслідок розмиваючої дії текучої води на підстилаючі породи, на певних сегментах утворюють коси з гравію та грубшого піску. На таких ділянках фіксуються лише поодинокі, переважно однорічні, рослини (Barbarea vulgaris, Filaginella uliginosa, Persicaria lapathifolia), які не формують справжніх фітоценозів. Під час щорічних повеней ці фрагменти рослинності знищуються при перевідкладанні гравію. Серед субстратів переважає гравій, однак присутні і дрібнозернисті фракції, пісок, глина. Біотоп поширений досить часто, а інколи суцільно на великих відстанях, по берегах гірських річок Карпат та Криму. У передгір’ї рідше, переважно після великих повеней, що супроводжуються формуванням нового русла.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська і Евксинська провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю при зміні режиму господарювання і водного режиму, відбір гравію, зарегулювання русел, засмічення, а також поширення адвентивних та рудеральних видів у зв’язку з постійним антропогенним порушенням прибережних смуг.

Менеджмент: регулювння відбору гравію, збереження природного току гірських річок.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.