Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.1 Прибережні біотопи непроточних водойм та водотоків рівнин та низькогір’я

В4.1.5 Угруповання нітрофільної однорічної рослинності на мулистих берегах річок та обмілинах / Nitrophilous annual vegetation of muddy river banks

EUNIS: C3.53 Euro-Siberian annual river mud communities / Євро-Сибірські угруповання низьких земноводних однорічників на мулистих берегах.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви: 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p. p. and Bidention p. p. vegetation / Мулисті береги річок з рослинністю Chenopodion rubri p.p. та Bidention p.p.

UkrBiotop: D:1.221 Угруповання терофітів зі стеблами ортотропного типу на мулистих та піщаних відкладах.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Bidentetea Tx. et al. ex von Rochow1951, Bidentetalia Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944, Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944, Chenopodion rubri (Tx. in Poli et J. Tx. 1960) Hilbig et Jage 1972.

Характерні види: вищі судинні рослиниAlopecurus aequalis, Bidens cernua, B. tripartita, B. frondosa, Chenopodium glaucum, Ch. polyspermum, Ch. rubrum, Echinochloa crusgalli, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, P. minus, Rorippa palustris, Xanthium strumarium. Всього характерних видів – 13, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis stolonifera, Alopecurus aequalis, Bidens cernua, B. tripartita, B. frondosa, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, P. minus.

Екологічна характеристика. Біотопи зазвичай формуються на місці водних та прибережно-водних біотопів на час літньої межені. Це помірно нітрофільні угруповання літніх терофітів на порушених незадернованих ділянках з перемінним режимом зволоження. Трапляються спорадично, заселяючи переважно невеликі ділянки замулених берегів евтрофних проточних або стоячих водойм (річок, стариць, ставів, каналів, ровів тощо). Часто розташовані в місцях водопою і вигулу сільськогосподарських тварин. Приурочені до мулисто-глинистих шаруватих відкладів з нейтральною та слаболужною реакцією ґрунтового середовища, які тривалий час перебувають під водою.

Поширення: в Європі – в усіх біогеографічних регіонах, крім Альпійського; в Україні – в Європейській широколистянолісовій області та Лісостеповій підобласті Євразійської степової області спорадично; Степовій підобласті Євразійської степової області – рідко.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCarex bohemica, Eleocharis mamillata; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: затоплення, надмірне осушення, зарегулювання току річок, надмірна рекреація, витоптування в межах пасовищ та рекреаційних зон.

Менеджмент: збереження оптимального гідрологічного режиму, обмеження поширення інвазивних видів.

Автор: Л.М. Борсукевич

.