Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В4 Прибережні біотопи

В4.1 Прибережні біотопи непроточних водойм та водотоків рівнин та низькогір’я

В4.1.2 Прибережні злаково-різнотравні зарості вздовж водотоків / Riverine grass-forb thickets along watercourses

EUNIS: C3.1 Species-rich helophyte beds / Багатовидові угруповання гелофітів.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: D1.12 Угруповання середньовисоких гелофітів з відмираючими на зиму полеглими стеблами.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953, Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942.

Характерні види: вищі судинні рослиниCatabrosa aquatica, Berula erecta, Glyceria fluitans, G. notata, Leersia oryzoides, Nasturtium officinale, Mentha aquatica, Scrophularia umbrosa, Sparganium erectum, Veronica anagallis-aquatica, V. beccabunga. Всього характерних видів – 12, порогове значення – 1.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Catabrosa aquatica, Glyceria fluitans, G. notata, Sparganium erectum, Berula erecta, Leersia oryzoides, Nasturtium officinale, Scrophularia umbrosa, Veronica beccabunga.

Екологічна характеристика. Біотоп представлений угрупованнями невисоких повітряно-водних видів прісноводних водойм зі швидкою, рідше слабкою, течією та значним коливанням рівня води протягом вегетації. Ценози приурочені здебільшого до неглибоких (20–50 см) проточних водойм (річок, меліоративних каналів) з нейтральною, чи слаболужною реакцією води, швидкою течією та мулисто-піщаними чи мулисто-глинистими донними відкладами. Рідше трапляються на берегах непроточних водойм – ставів, чи затоплених на тривалий період знижених ділянках болотистих лук.

Поширення: в Європі – в усіх біогеографічних регіонах, крім Альпійського; в Україні – в Європейській широколистянолісовій області та Лісостеповій підобласті Євразійської степової області спорадично, у Степовій підобласті Євразійської степової області – рідко.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків ІІ і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб), евтрофікація водойм.

Менеджмент: збереження природного току річок, з формуванням меандрів та заплав, попередження забруднення та евтрофізації водойм.

Автор: Л.М. Борсукевич.

 

 

.