Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В2 Тимчасові водойми

B2.2 Тимчасові солоні та солонуваті водойми

В1.2.1 Тимчасові засолені водойми / Temporary saline waterbodies

EUNIS: A2.5 Coastal saltmarshes and saline reedbeds / Прибережні солончаки (марші) і солончакові очеретяні зарості; C3.423 Mediterranean amphibious Сrypsis swards / Середземноморська земноводна рослинність з Crypsis; E6.23 Central Eurasian solonchak grassland with Crypsis / Центрально-Євразійські солончакові трав’яні угруповання з Crypsis.

Резолюція 4 Бернської конвенції: A2.5 Coastal saltmarshes and saline reedbeds / Прибережні солончаки (марші) і солончакові очеретяні зарості; С3.4 Species-poor beds of low-growing water-fringing or amphibious vegetation / Маловидові зарості низькорослої прибережноводної та земноводної рослинності.

Додаток І Оселищної Директиви: 1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand / Salicornia та інші однорічники, які колонізують ділянки, де накопичуються мул і пісок.

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Crypsietea aculeatae Vicherek 1973, Crypsietalia aculeatae Vicherek 1973, Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948, Heleochloion schoenoidis Br.-Bl. ex Rivas Goday 1956, Lepidion latifolii Golub et Mirkin in Golub 1995.

Характерні види: вищі судинні рослиниAtriplex prostrata, Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, C. alopecuroides, C. schoenoides, Lepidium latifolium, Polygonum salsugineum, Puccinellia distans, Rumex stenophyllus, Spergularia marina. Всього характерних видів – 10, порогове значення – 3.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Atriplex prostrata, Chenopodium glaucum, Lepidium latifolium, Crypsis aculeata, С. alopecuroides, С. schoenoides.

Екологічна характеристика. Біотопи формуються по узбережжях засолених озер та пересихаючих водойм. Займають також локальні зниження рельєфу природного та антропогенного походження на періодично затоплюваних засолених ділянках у долинах річок, днищах балок та подах. Складені угрупованнями піонерної ефемерної нітрофільної низькорослої трав'яної рослинності з домінуванням Crypsis spp., що з’являється зазвичай у другій половині літа, за умови різкого зниження рівня води. Ґрунт – пухкий солончак, реакція ґрунтового розчину – слабко лужна. Займають невеликі площі.

Поширення: в Європі – Середземноморський, Паннонський, Континентальний біогеографічні регіони; в Україні – Понтична степова провінція.

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: знищення природних засолених озер, перевипас.

Менеджмент: нормування випасу.

Автор: Т.П. Дзюба.

.