Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В2 Тимчасові водойми

В2.1 Тимчасові прісноводні водойми

В2.1.2 Алювіальні ділянки та днища пересохлих водойм з багаторічною земноводною рослинністю / Temporary waters with perennial amphibious vegetation

EUNIS: C3.41 Euro-Siberian perennial amphibious communities / Євро-Сибірські багаторічні земноводні угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C3.4 Species-poor beds of low growing water-fringing of amphibious communities / Маловидові угруповання низькорослих біля водних або земноводних рослин. 

Додаток І Оселищної Директиви: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoёto-Nanojuncetea / Оліготрофні до мезотрофних непроточні (лентичні) водойми з рослинністю Littorelletea uniflorae та/або Isoëto-Nanojuncetea.

UkrBiotop: D:1.34 Низькоросла рослинність літоральної зони оліго- і мезотрофних водойм; D:1.35 Низькорослі угруповання на відкритих кислих торфових чи піщаних відкладах.  

Зелена книга України: 148. Угруповання формації марсилії чотирилистої (Marsileeta quadrifoliae) (частково).

Синтаксономія: Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Littorelletalia uniflorae Koch ex Tx. 1937, Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935 et al. 1946.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrostis canina, Callitriche palustris, Drosera rotundifolia, D. intermedia, Elatine hexandra, E. hydropiper, E. triandra, Eleocharis acicularis, Hydrocotyle vulgaris, Juncus bulbosus, Lycopodiella inundata, Ranunculus flammula, Veronica scutellata. Всього характерних видів – 13, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Bidens tripartita, Bidens frondosa, Callitriche palustris, Eleocharis acicularis, Glyceria fluitans, Juncus bulbosus, Ranunculus reptans, R. flammula, Marsilea quadrifolia, Veronica scutellata.

Екологічна характеристика. Біотопи мезоевтрофних непроточних та слабопроточних прісноводних водойм із піщаними, мулисто-піщаними та торф’янистими донними відкладами, бідними на поживні речовини і нейтральною реакцією води (рН 6–8) зі значним коливанням рівня води у період вегетації (товща води 0–20 см). Біотоп займає зазвичай незначні площі. Ценози характерні для водойм боліт, тимчасово оводнених западин, позбавлених щільного рослинного покриву, трапляються по берегах мілких замкнутих водойм. Часто приурочені до антропогенно порушених ділянок вторинного походження, що зумовлюється піонерною стратегією та низькою конкурентною здатністю характерних видів. Реакція води переважно кисла, чи нейтральна, зі значним вмістом гумінових кислот. Флористичний склад багатий, що пояснюється приуроченістю ценозів до екотонних ділянок на межі “вода-суша”.

Поширення: в Європі – Бореальний та Атлантичний біогеографічні регіони; в Україні – спорадично в Європейській широколистянолісовій області, зрідка в Лісостеповій підобласті Степової області.

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: C.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниEleocharis carniolica, Hydrocotyle vulgaris, Juncus bulbosus, Ludwigia palustris, Lycopodiella inundata, Marsilea quadrifolia; з Резолюції 6 Бернської конвенціїEleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia; з додатків ІІ і IV Оселищної ДирективиEleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia.

Загрози: зміна гідрологічного режиму (зарегулювання заплав, одамбування берегів), заростання обмілин за тривалого зневоднення піонерно-рудеральною рослинністю, забруднення та надмірна евтрофізація водойм.

Менеджмент: підтримання природного гідрологічного режиму водойм та водотоків з коливанням рівня води, зменшення кількості органічних сполук, що застосовуються в штучних водоймах, попередження забруднення та евтрофізації водойм.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.