Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В2 Тимчасові водойми

В2.1 Тимчасові прісноводні водойми

В2.1.1 Алювіальні ділянки та днища пересохлих водойм з однорічною земноводною рослинністю / Temporary waters with annual amphibious vegetation

EUNIS: C3.51 Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards / Євро-сибірські низькорослі однорічні земноводні угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції: частково С1.67 Turlough and lake-bottom meadows / Турлоги та луки озерного дна; C3.51 Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards (but excluding C3.5131 Toad-rush swards) / Євро-сибірські низькорослі однорічні земноводні угруповання (за винятком C3.5131 угруповань ситнику жаб’ячого);

Додаток І Оселищної Директиви: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoёto-Nanojuncetea / Оліготрофні до мезотрофних непроточні (лентичні) водойми з рослинністю Littorelletea uniflorae та/або Isoëto-Nanojuncetea.

UkrBiotop: D:1.36 Угруповання терофітів на зволожених субстратах, що пересихають. 

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Isoёto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952, Nanocyperetalia Klika 1935, Nanocyperion Koch 1926, Eleocharition soloniensis Philippi 1968, Radiolion linoidis Pietsch 1973, Verbenion supinae Slavnić 1951.  

Характерні види: вищі судинні рослиниAlopecurus aequalis, A. geniculatus, Carex bohemica, Centaurium pulchellum, C. minimus, Cyperus fuscus, Dichostylis micheliana, Elatine alsinastrum, Eleocharis ovata, Gnaphalium uliginosum, Heleochloa alopecuroides, H. schoenoides, Isolepis setacea, Juncus capitatus, J. bufonius, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Myosurus minimus, Peplis portula, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, Plantago uliginosa, Potentilla anserina, P. supina, Psammophiliella muralis, Pulicaria vulgaris, Pycreus flavescens, Radiola linoides, Ranunculus sceleratus, Rumex maritimus, Sagina procumbens, Schoenoplectus supinus, Spergularia rubra, Veronica scutellata, V. anagalloides. Всього характерних видів – 38, порогове значення – 3.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Agrostis stolonifera, Alopecurus aequalis, A. geniculatus, Cyperus fuscus, Dichostylis micheliana, Eleocharis ovata, Juncus capitatus, J. bufonius, Limosella aquatica, Lythrum hyssopifolia, Peplis portula, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, Potentilla anserina, P. supina, Pulicaria vulgaris, Mentha pulegium, Pycreus flavescens, Radiola linoides, Ranunculus sceleratus, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Spergularia rubra; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Anthoceros agrestis, Bryum argenteum, Leptobryum pyriforme, Physcomitrium eurystomum, Ph. pyriforme, Ph. sphaericum, Riccia cavernosa.

Екологічна характеристика. Біотоп формують переважно низькорослі напівводні піонерні угруповання дрібних, переважно однорічних, видів-ефемерофітів з коротким вегетаційним циклом, які швидко розвиваються на мокрому субстраті вивільнених з-під води обмілин і, разом з тим, адаптовані як до короткочасних пересихань, так і до повних затоплень. Піонерні угруповання, характерні для оселища, формуються в природних або штучних водоймах (стариці, ставки, мілководні сліпі річкові рукави й затони, калюжі, ями після виймання землі, невеликі депресії, затоплені поля та польові дороги) зі стоячою або слабопроточною водою. Багато видів цих угруповань здатні утворювати водні й наземні форми, занурені та плаваючі листки тощо. Ці угруповання часто мають тимчасовий характер, і, залежно від рівня обводненості, можуть з’являтися не кожного року. Періодичне коливання рівня води й чергування фаз затоплення й часткового осушення є важливою передумовою існування цього типу рослинності. У разі тривалого пересихання такі угруповання зникають унаслідок формування піонерно-рудеральної рослинності. Зазвичай приурочені до піщаних і піщано-мулистих та мулистих донних відкладів з нейтральною або слабокислою реакцією та товщею води 0–20 см.  

Поширення: в Європі – усі біогеографічні регіони; в Україні – спорадично по всій території.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCarex bohemica, Eleocharis carniolica, E. mamillata; з Резолюції 6 Бернської конвенціїEleocharis carniolica; з додатків ІІ і IV Оселищної ДирективиEleocharis carniolica, Lindernia procumbens.

Загрози: зміна гідрологічного режиму (зарегулювання заплав, одамбування берегів), заростання обмілин за тривалого зневоднення піонерно-рудеральною рослинністю, зміна способів господарювання на рибних ставах (зміна циклічності спуску та наповнення ставів, вапнування та внесення надмірної кількості органічних сполук у кормових цілях), надмірна евтрофізація водойм, внесення гербіцидів та добрив на сільськогосподарських угіддях.

Менеджмент: підтримання природного гідрологічного режиму водойм та водотоків з коливанням рівня води, збереження типових способів господарювання на рибних ставах (з періодичним спуском води на тривалий період), зменшення кількості органічних сполук, що застосовуються в кормових цілях; дотримання історичних способів господарювання на вибраних сільськогосподарських угіддях (у місцях виявлення даних угруповань): без внесення гербіцидів та зі збереженням верхнього шару ґрунту як джерела діаспор видів, характерних для цього оселища.

Автор: Л.М. Борсукевич.

.