Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В3 Водотоки

B3.3 Ділянки водотоків без вищої водної рослинності / Unvegetated parts of watercourses

EUNIS: C3.6 Unvegetated or sparsely vegetated shores with soft or mobile sediments / Береги, сформовані м'якими і мобільними відкладами, з розрідженою рослинністю або без рослинності; C3.7 Unvegetated or sparsely vegetated shores with non-mobile substrates / Береги, сформовані немобільними породами, з розрідженою рослинністю або без рослинності.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви: –

UkrBiotop:

Зелена книга України:  –

Синтаксономія: Stigeoclonietea tenuis Arendt 1982, Stigeoclonietalia tenuis Arendt 1982, Stigeoclonion tenuis Arendt 1982; Lemaneetea fluviatilis Weber-Oldecop ex Bobrov et Chemeris 2012, Lemaneetalia fluviatilis Weber-Oldecop ex Bobrov et Chemeris 2012, Lemaneion fluviatilis Weber-Oldecop ex Bobrov et Chemeris 2012, Batrachospermion gelatinosi Bobrov et Chemeris 2012; Naviculetea gregariae Täuscher in Bültmann et al. 2015, Naviculetalia gregariae Täuscher in Bültmann et al. 2015, Oscillatorion limosae Täuscher in Bültmann et al. 2015, Melosirion variantis Margalef 1951, Synedrion tabulatae Margalef 1951, Cymatopleurion elliptico-soleae Margalef 1951, Calothricion Margalef 1951, Diatomion hiemalis Margalef 1950; Asterionelletea formosae Täuscher 1998, Asterionelletalia formosae Täuscher 1998, Asterionellion formosae Möller et Pankow 1981, Aphanizomeno floris-aquae-Microcystion aeruginosae Täuscher 1995, Pediastro duplicis-Scenedesmion quadricaudae Täuscher in Bültmann et al. 2015.

Характерні види: ціанопрокаріоти, діатомові та зелені водоростіAsterionella formosa, Cladophora glomerata, Desmodesmus armatus, Oscillatoria limosa, Pediastrum duplex, Spirogyra decimina var. longata, Stigeoclonium tenue, Tabularia fasciculata.

Структура: домінанти перифітонно-планктонного ярусу – Asterionella formosa, Cladophora glomerata, Desmodesmus armatus, Navicula gregaria, Oscillatoria limosa, Pediastrum duplex, Spirogyra decimina var. longata, Stigeoclonium tenue, Tabularia fasciculata.

Екологічна характеристика. Охоплює частини водотоків – річок, струмків, потоків, каналів з повною відсутністю вищої водної рослинності. Характерний для усіх типів субстратів, однак найбільш типовий для кам’янистих, гравійних, найменше – для мулистих субстратів з великим вмістом органіки. Найчастіше такі водотоки трапляються в передгір’ї та гірських поясах, що зумовлено значною швидкістю течії, розмиваючою дією текучої води на підстилаючі породи та характером субстрату. На рівнині трапляється значно рідше. Часто формування таких біотопів зумовлено проведенням днопоглиблювальних, берегоукріплюючих робіт, заходами, спрямованими на випрямлення русла водотоків. Для більшості таких ділянок характерне потенційне формування вищої водної рослинності в майбутньому.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон (спорадично), інші біогеографічні регіони – рідко; в Україні – по всій території, зрідка.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені

Загрози: немає.

Менеджмент. Потребує лише у випадку, якщо відсутність вищої водної рослинності зумовлена природними чинниками. В цьому випадку евтрофізація та забруднення водойми призведе до погіршення хімічних показників води, її цвітіння тощо.

Автори: Л.М. Борсукевич, П.М. Царенко.

 

.