Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В3 Водотоки

В3.1 Оліготрофні водотоки / Оligotrophic watercourses

EUNIS: C2.18 Acid oligotrophic vegetation of spring brooks / Кисла оліготрофна рослинність джерел; C2.19 Lime-rich oligotrophic vegetation of spring brooks / Лужна оліготрофна рослинність джерел; C2.21 Epirhithral and metarhithral streams / Епіритральні та метаритральні потоки; C2.25 Acid oligotrophic vegetation of fast-flowing streams / Кисла оліготрофна рослинність швидких потоків; C2.26 Lime-rich oligotrophic vegetation of fast-flowing streams / Лужна оліготрофна рослинність швидких потоків.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C2.18 Acid oligotrophic vegetation of spring brooks / Кисла оліготрофна рослинність джерел; C2.19 Lime-rich oligotrophic vegetation of spring brooks / Лужна оліготрофна рослинність джерел; C2.25 Acid oligotrophic vegetation of fast-flowing streams / Кисла оліготрофна рослинність швидких потоків; C2.26 Lime-rich oligotrophic vegetation of fast-flowing streams / Лужна оліготрофна рослинність швидких потоків.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: –

Характерні види: водоростіAchnantidium minutisima, Caloneis silicula, Chamaesiphon incrustans, Cladophora glomerata, Cymbopleura amphicephala, Diatoma ehrenbergii, Frustulia vulgaris, Hydrocoleus homoeotrichum, Surirella angustata.

Структура: не виражена.

Екологічна характеристика. Найчастіше трапляється в гірських регіонах. Представлений невеликими гірськими струмками по всій довжині русла, а також верхньою, та, частково, середньою, течією більших гірських потоків. На рівнині лише зрідка представлений приджерельними струмками. Для них характерні низькі температури, що навіть влітку рідко перевищують 10 °С, кам'янисте дно, значні швидкості потоку, невелика ширина (у Карпатах до 15 м). Це переважно зона розмиву ґрунтів, що відбувається в період проходження повені. Типовим є відсутність зоо- та фітопланктону.

Поширення: в Європі – Альпійський, Атлантичний, Арктичний, Бореальний, Континентальний, Середземноморський, Макаронезійський, Степовий біогеографічний регіони; в Україні – Карпатсько-Альпійська і Евксинська провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків ІІ і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму, забруднення та евтрофікація.

Менеджмент: збереження природного режиму річок, попередження забруднення та евтрофізації. 

Автор: Л.М. Борсукевич, П.М. Царенко.

.