Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

B1 Постійні водойми

В1.3 Ділянки постійних непроточних водойм без вищої водної рослинності / Unvegetated freshwater still waters

EUNIS: C1.16 Plankton communities of oligotrophic waters / Планктонні угруповання оліготрофних водойм; C1.27 Plankton communities of mesotrophic standing waters / Планктонні угруповання мезотрофних стоячих водойм; C1.35 Plankton communities of eutrophic standing waters / Планктонні угруповання евтрофних стоячих водойм; C1.11 Benthic communities of oligotrophic waterbodies / Бентосні угруповання оліготрофних водойм; C1.21 Benthic communities of mesotrophic waterbodies / Бентосні угруповання мезотрофних водойм; C1.31 Benthic communities of eutrophic waterbodies / Бентосні угруповання евтрофних водойм; C1.41 Benthic communities of dystrophic waterbodies / Бентосні угруповання дистрофних водойм.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop:

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Stigeoclonietea tenuis Arendt 1982, Naviculetea gregariae Täuscher in Bültmann et al. 2015, Asterionelletea formosae Täuscher 1998.

Характерні види: водорості Acutodesmus dimorphus, Asterionella formosa, Desmodesmus armatus, Dictyosphaerium pulchellum, Euglena viridis, Microcystis aeruginosa, Oocystis lacustris, Pediastrum duplex, Phacus longicauda, Ph. pyrum, Pseudopediastrum boryanum, Scenedesmus obtusus, Stigeoclonium tenue, Trachelomonas volvocina.

Структура: не виражена.

Екологічна характеристика. Формується у водоймах різного типу на усіх типах субстратів – мулистих, піскових, торф’янистих, кам’янистих. Причини, які зумовлюють відсутність вищої водної рослинності можуть бути різні. Повна відсутність вищої водної рослинності може траплятися в штучних новостворених водоймах, водоймах, які були осушені і нещодавно заповнені водою, у новостворених ділянках водойм, сформованих шляхом намиву чи розмиву субстрату, у водоймах з несприятливим для розвитку вищої водної рослинності хімізмом води чи субстрату. На таких ділянках вища водна рослинність може бути відсутня повністю, іноді фіксуються лише поодинокі рослини, які не утворюють справжніх фітоценозів, та водорості.

Поширення: в Європі – усі біогеографічні регіони; в Україні – по всій території.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: евтрофікація.

Менеджмент: у ході зміни цієї сукцесійної стадії наступною, з формуванням вищої водної рослинності, необхідними є підтримуючі заходи, спрямовані на ліквідацію інвазивних видів, запобігання цвітінню води. Необхідно постійне регулювання водного стоку.

Автори: Л.М. Борсукевич, П.М. Царенко

.