Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т6 Галофітні трав’яні біотопи

Т6.3 Вологі галофітні трав’яні біотопи

Т6.3.1 Вологі еугалофітні трав'яні біотопи на надмірно засолених субстратах / Wet eugalophyte grasslands on excessively saline substrata

EUNIS: A2.5515 Black Sea annual Salicornia, Suaeda and Salsola saltmarshes / Чорноморські засолені болота (марші) з однорічниками Salicornia, Suaeda і Salsola, D6.161 Pannonic glasswort-seablite-saltwort swards / Паннонські угруповання з солеросів, шведок та солянок, E6.21 Pannonic salt steppes and saltmarshes / Паннонські засолені степи та засолені марші, E6.22 Ponto-Sarmatic salt steppes and saltmarshes / Понто-Сарматські засолені степи та засолені болота (марші).

Резолюція 4 Бернської конвенції: A2.5 Coastal saltmarshes and saline reedbeds / Прибережні солончаки і засолені очеретяні зарості, D6.1 Inland saltmarshes / Внутрішньоконтинентальні солончаки.

Додаток І Оселищної Директиви: 1310 Salicornia and other annuals colonising mud and sand / Salicornia та інші однорічники, які колонізують ділянки, де накопичуються мул і пісок; 1420 Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) / Середземноморські й термо-Атлантичні галофільні низькорослі чагарничкові зарості – скраби (Sarcocornetea fruticosi), 1530*Pannonic salt steppes and salt marshes / Паннонські (та понтично-сарматські) засолені степи та засолені болота (марші).

UkrBiotop:

Зелена книга України: частково 132. Угруповання формації кермеку напівкущового (Limonieta suffruticosi), 133. Угруповання формації офайстону однотичинкового (Ofaistoneta monandri) та 134. Угруповання формації покісниці сиваської (Puccinellieta syvaschicae).

Синтаксономія: Therosalicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996, Salicornion prostratae Géhu 1992, Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015; Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012, Halimionetalia verruciferae Golub et al. 2001, Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonkoet al. 1989; Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii Golub et V. Solomakha 1988, Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000.

Характерні види: вищі судинні рослиниBassia hirsuta, B. sedoides, Camphorosma annua, C. songorica, Frankenia hirsuta, F. pulverulenta, Halimione pedunculata, H. verrucifera, Limonium caspium, L. gmelinii, L. suffruticosum, L. tschurjukiense, Halocnemum strobilaceum, Ofaiston monandrum, Petrosimonia oppositifolia, P. triandra, Pholiurus pannonicus, Puccinellia bilykiana, P. fominii, P. gigantea, P. syvaschica, Salicornia perennans, Saussurea salsa, Spergularia marina, S. salina, Suaeda acuminata, S. baccifera, S. corniculata, S. prostrata, S. salsa. Всього характерних видів – 30, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Salicornia perennans, Halocnemum strobilaceum, Bassia spp., Suaeda spp., Salsola spp., Halimione spp., Puccinellia spp., Petrosimonia oppositifolia, P. triandra, Limonium spp., Frankenia spp., Spergularia marina, S. salina.

Екологічна характеристика. Біотопи формуються на рівнинних ділянках або пологих невисоких схилах у приморській смузі, навколо засолених озер і боліт, у дельтах та в зниженнях долин річок з мокрими і вологими солончаковими і солончакуватими ґрунтами, які звільняються з-під заливання солоними водами. Майже чисті зарості Salicornia perennans утворює по днищах пересихаючих водотоків і водойм. Рідше трапляються в місцях кар’єрного видобування солі та поблизу соляних джерел. Розвиваються на різних піщаних, суглинистих і мулисто-глеєвих типах ґрунту, загальний вміст розчинних солей яких становить, як правило, більше 1%. На поверхні часто виступають вицвіти солей. Засолення хлоридне і сульфатне, іноді домішується карбонатне. Реакція ґрунтового розчину – лужна. Антропогенний вплив (випасання, витоптування, прокладання автомобільних колій) внаслідок ущільнення ґрунту призводить до поширення солончакових біотопів.

Поширення: в Європі – Бореальний, Атлантичний, Континентальний, Середземноморський, Паннонський, Степовий, Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Понтична степова, Східноєвропейська лісостепова провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниFrankenia pulverulenta, Limonium tschurjukiense, Lepidium syvaschicum, Salsola mutica, Bupleurum tenuissimum; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: надмірний випас, ущільнення ґрунту, інвазії адвентивних видів рослин.

Менеджмент: обмеження випасання та ущільнення ґрунту, заборона прокладання автошляхів, будівництва, сміттєзвалищ.

Автор: Т.П. Дзюба.

.