Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т5 Трав’яні узлісся та галявини

Т5.2 Мезофільні узлісся та галявини

Т5.2.2 Мезофільні узлісся та галявини на кислих ґрунтах / Mesophilous fringes on acidic soils

EUNIS. Е5.22 Mesophile fringes / Мезофільні узлісся.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop: Е:4.11 Маргінальні біотопи узлісь, що формуються в умовах помірного зволоження з Peucedanum oreoselinum.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962, Melampyro-Holcetalia mollis Passarge 1979 in Theurillat et al. 1995, Melampyrion pratensis Passarge 1979; Teucrion scorodoniae de Foucault et al. 1983.

Характерні види: вищі судинні рослиниAvenella flexuosa, Campanula rotundifolia, Carex pilulifera, Festuca ovina, Hieracium murorum, H. umbellatum, Holcus mollis, Hylotelephium maximum, Melampyrum pratense, Peucedanum oreoselinum, Pilosella officinarum, Veronica officinalis, Viola canina; мохоподібніDicranum polysetum, Pleurozium schreberi. Всього характерних видів – 15; порогове значення – 6.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Melampyrum pratense, Hieracium murorum, Veronica officinalis; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi.

Екологічна характеристика. Біотопи формуються вздовж лісових доріг, просік, протипожежних розривів, на затінених схилах на рівнині та у нижньому лісовому поясі. Приурочені до свіжих підзолистих супіщаних або буроземних глинистих ґрунтів із слабкокислою реакцією по узліссях зеленомохових сосняків, суборів, ацидофільних дібров та бучин.

Поширення: в Європі Атлантичний, Континентальний і Бореальний (південна частина) біогеографічні регіони; в Україні Карпатсько-Альпійська гірська, Східноєвропейська лісова, Центральноєвропейська широколистянолісова провінції.

Репрезентативність: С. Ступінь збереженості: С.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: раптова зміна рівня освітлення і термічного режиму внаслідок вирубки старовікових деревостанів, заростання чагарниками і деревами, механічне знищення транспортними засобами та витоптування.

Менеджмент: спеціальних заходів догляду не потребує.

Автор: Д.М. Якушенко.

.