Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т4 Альпійські і субальпійські трав’яні біотопи

Т.4.5 Субальпійські високотравні луки

Т4.5.1 Субальпійські високотравні луки на силікатному підґрунті / Subalpine tall-grass communities on acidic soils

EUNIS: E5.521 Alpic tall-grass communities on siliceous substrates / Альпійські крупнозлакові угруповання на силікатних субстратах.

Резолюція 4 Бернської конвенції: Е5.5. Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands / Субальпійські вологі й мокрі високотравні й папоротеві угруповання.

Додаток I Оселищної Директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів.

UkrBiotop: Гірські високотравні луки на силікатному підґрунті.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač  1944, Calamagrostietalia villosae Pawłowski et al. 1928, Calamagrostion villosae Pawłowski et al. 1928, Trisetion fusci Krajina 1933.

Характерні види: вищі судинні рослиниAllium victorialis, Cardaminopsis halleri, Bistorta officinalis, Calamagrostis villosa, Carex leporina, Cerastium fontanum, Deschampsia cespitosa, Gnaphalium norvegicum, Hypericum alpigenum, Hypochaeris uniflora, Luzula luzuloides, Phleum alpinum, Phyteuma vagneri, Poa chaixii, Pyrethrum clusii, Solidago alpestris, Viola declinata. Всього характерних видів – 17; порогове значення – 9.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa, Poa chaixii.

Екологічна характеристика. Біотопи репрезентують угруповання щільнодернинних та довгокореневищних багаторічників на кислих ґрунтах. Формуються у високогір’ї, часто поблизу гірських потоків, на місці зведеного внаслідок господарської діяльності криволісся та інших природних угруповань на глибоких, добре мінералізованих, кислих, скелетних, вологих буроземних ґрунтах з невеликим вмістом гумусу, малопотужним профілем і частково оторфованим верхнім горизонтом в межах висот 1300–1900 м н.р.м.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська провінції лісів та високогірної рослинності (гірські масиви Горгани, Чорногора, Свидовець, Чивчино-Гринявські, Мармароські гори, Східні Бескиди).

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCampanula kladniana, Coeloglossum viride, Crocus heuffelianus, Festuca porcii, Gentiana acaulis, G. lutea, G. punctata, Gymnadenia conopsea, Lilium martagon, Narcissus angustifolius, Pseudorchis albida, Ptarmica lingulata, Pulsatilla scherfelii, Rhododendron myrtifolium, Rhodiola rosea, Traunsteinera globosa; з Резолюції 6 Бернської конвенціїCampanula serrata, Narcissus angustifolius (як Narcissus poeticus subsp. radiiflorus); з додатків II, IV Оселищної ДирективиCampanula serrata.

Загрози: сильватизація місцезростань, неконтрольоване туристичне навантаження, зокрема тури на квадроциклах.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Автори: І.І. Чорней, Д.М. Якушенко. 

.