Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т4 Альпійські і субальпійські трав’яні біотопи

Т.4.4 Субальпійське широколистяне високотрав’я

Т4.4.3 Субальпійські папоротеві зарості / Subalpine fern stands

EUNIS: E5.5142 Carpathian fern communities / Карпатські папоротеві угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції: Е5.5 Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands / Субальпійські вологі і мокрі високотравні й папоротеві угруповання.

Додаток I Оселищної Директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів.

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944, Adenostyletalia alliariae Br.-Bl. 1930, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii (Holub ex Sykora et Stursa 1973) Jenık et al. 1980.

Характерні види: вищі судинні рослиниAthyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Carduus personata, Cicerbita alpina, Dryopteris filix-mas, Daphne mezereum, Gentiana asclepiadea, Polygonatum verticillatum, Rubus idaeus, Rumex arifolius, Senecio nemorensis, Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius, Veratrum album. Всього характерних видів – 14; порогове значення – 7.

Структура: домінанти травʼяного ярусу – Athyrium distentifolium, Dryopteris filix-mas.

Екологічна характеристика. Угруповання папоротевих заростей, що трапляються в захищених западинах на схилах льодовикових карів, біля верхньої межі лісу у вологих затінених місцях. Займають невеликі ділянки на похилих, часом стрімких, схилах, серед заростей криволісся. Завдяки потужному сніговому покриву добре захищені від морозів. Сніг часто зберігається до кінця весни і забезпечує достатній рівень зволоження. Ґрунти, як правило, вологі, але добре аеровані, кам'янисті, потужні, з високим вмістом поживних речовин і товстим шаром сирого гумусу.

Поширення: в Європі – альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська провінція (гірські масиви Горгани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори, Мармароські гори).

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниLilium martagon; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: сильватизація місцезростань, нерегламентована рекреація.

Менеджмент: біотоп стабільний в умовах невтручання.

Автори: І.І. Чорней, Д.М. Якушенко.

.