Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т4 Альпійські і субальпійські трав’яні біотопи

Т.4.4 Субальпійське широколистяне високотрав’я

Т4.4.2 Субальпійське широколистяне високотрав’я на карбонатовмісних субстратах / Subalpine calcicolous tall-herb communities

EUNIS: E5.514 Carpathian tall herb communities / Карпатські високотравні угруповання.

Резолюція 4 Бернської конвенції: Е5.5. Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands / Субальпійські мокрі або вологі високотравні і папоротеві ділянки.

Додаток I Оселищної Директиви: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels / Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів.

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944, Adenostyletalia alliariae Br.-Bl. 1930, Delphinion elati Hadač in Hadač et al. 1969.

Характерні види: вищі судинні рослиниAcer pseudoplatanus, Carduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Delphinium elatum, Epilobium alpestre, Leucanthemum rotundifolium, Luzula sylvatica, Thalictrum aquilegiifolium, Trollius europaeus, Valeriana sambucifolia. Всього характерних видів – 10; порогове значення – 5.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Delphinium elatum, Chaerophyllum hirsutum.

Екологічна характеристика. Високогірні багатовидові угруповання з відсутнім дерновим процесом, які формуються в монтаному та субальпійському поясах вздовж верхньої межі лісу, в неглибоких западинах на карбонатному субстраті. Вони приурочені до глибоких, гумусових, скелетних, добре прогрітих достатньо зволожених карбонатних ґрунтів на пологих схилах. Угруповання взимку вкриті глибоким сніговим покривом, а влітку захищені від вітру.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ Карпатсько-Альпійської гірської провінції лісів та високогірної рослинності (Чивчинські гори).

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниDelphinium elatum, Lilium martagon; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: сильватизація місцезростань, нерегламентована рекреація, трелювання лісу.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Література:

Автори: І.І. Чорней, Д.М. Якушенко.

.