Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т4 Альпійські і субальпійські трав’яні біотопи

Т4.1 Присніжникові біотопи

Т4.1.2 Мохові альпійські луки / Alpine moss grasslands

EUNIS: E4.1. Vegetated snow-patch / Рослинність сніжників.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E4.11. Boreo-alpine acidocline snow-patch grassland and herb habitats / Бореоальпійські ацидофільні трав'яні угруповання сніжників.

Додаток I Оселищної Директиви: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands / Альпійські та бореальні луки на силікатному субстраті.

UkrBiotop: низькотравні мохові альпійські луки на силікатах.

Зелена книга України: 120. Угруповання формації тонконога Дейла (Poetа deylii).

Синтаксономія: Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948, Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926; Festucion picturatae Krajina 1933 corr. Dubravcová 2007.

Характерні види: вищі судинні рослиниPoa deylii, Potentilla aurea; мохоподібніKiaeria falcata, K. starkei, Polytrichum commune, P. sexangulare. Всього характерних видів – 6; порогове значення – 3.

Структурні особливості: домінант трав’яного ярусу – Poa deylii; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Polytrichum commune, P. sexangulare, Sphagnum warnstorfii.

Екологічна характеристика. Біотопи формуються у днищах льодових котлів, депресіях на привершинних схилах, западинах та місцях акумуляції уламкового матеріалу і дрібнозему, рухомих субстратах на крутих, вологих і холодних північних та північно-східних схилах де протягом зими нагромаджується багато снігу, який утримується упродовж 8–9 місяців, на щебенистих кислих ґрунтах у межах висот 1400–2000 м н. р. м.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічний регіон; в Україні – Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ Карпатсько-Aльпійської гірської провінції (гірські масиви Горгани, Чорногора, Свидовець, Мармароські гори, Боржава).

Репрезентативність: С. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниHuperzia selago, Primula minima, Rhododendron myrtifolium, Salix herbacea; з Резолюції 6 Бернської конвенціїPoa deylii (як Poa granitica subsp. disparilis); з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: кліматичні зміни, випас, нерегульований туризм і рекреація.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Автори: І.І. Чорней, Р.Я. Кіш.

 

.