Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т4 Альпійські і субальпійські трав’яні біотопи

Т4.1 Присніжникові біотопи

Т4.1.1 Присніжникові трав’яні біотопи/Snow-patch grassland habitats

EUNIS: E4.1. Vegetated snow-patch / Рослинність сніжників.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E4.11. Boreo-alpine acidocline snow-patch grassland and herb habitats / Бореоальпійські ацидофільні трав'яні угруповання сніжників.

Додаток I Оселищної Директиви: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands / Альпійські та бореальні луки на силікатному субстраті.

UkrBiotop: Е:1.13 Вологі високотравні угруповання.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948, Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, Festucion picturatae Krajina 1933 corr. Dubravcová 2007.

Характерні види: вищі судинні рослини  Dichodon cerastoides, Festuca picta (F. picturata), Luzula alpinopilosa, Ligusticum mutellina, Poa deylii. Всього характерних видів – 5; порогове значення – 2.

Структура: домінанти травʼяного ярусу – Festuca picta, Luzula alpinopilosa.

Екологічна характеристика. Біотоп представлений угрупованнями закріплених осипів у прихребтових вирівняних ділянках, западинах, вологих улоговинах серед скель, на привершинних ділянках схилів північної та північно-східної експозицій, де довго затримується сніг, на кислому субстраті та мілких і дуже щебенистих ґрунтах зі слабо розвинутим гумусовим горизонтом у межах висот 1550–1980 м н.р.м.

Поширення: в Європі Альпійський біогеографічний регіон; в УкраїніМармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ Карпатсько-Альпійської гірської провінції (гірські масиви Чорногора, Свидовець, Мармароські гори).

Репрезентативність: С. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України Campanula kladniana, Coeloglossum viride, Dichodon cerastoides, Gentiana laciniata, G. punctata, Huperzia selago, Primula minima, Pulsatilla scherfelii, Ranunculus thora, Rhodiola rosea, Rhododendron myrtifolium, Salix herbacea; з Резолюції 6 Бернської конвенціїPoa deylii (як Poa granitica subsp. disparilis); з Додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: кліматичні зміни, випас, нерегульований туризм і рекреація.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання. 

Автори: І.І. Чорней, Р.Я. Кіш.

.