Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т3. Вологі трав’яні біотопи

Т3.3.Мокрі високотравні луки

Т3.3.1 Мокрі луки з домінуванням злакоподібних трав / Moist tall-herb graminoids grasslands

EUNIS: E3.41 Atlantic and sub-Atlantic humid meadows / Атлантичні та субатлантичні гумідні луки; E3.462 Peri-Pannonic humid meadows / Пери-паннонські гумідні луки.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E3.4 Moist or wet eutrophic and mesotrophic grassland / Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: Е1.12 Луки на глейових, болотних ґрунтах.

Зелена книга України: –  

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Molinietalia caeruleae Koch 1926, Calthion palustris Tx. 1937.

Характерні види: вищі судинні рослиниCaltha palustris, Carex cespitosa, Equisetum palustre, Galium palustre, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Ranunculus acris, Scirpus sylvaticus, Symphytum officinale. Всього характерних видів – 9; порогове значення —4.

Структура: домінанти трав’яного ярусуCarex cespitosa, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata, Hamatocaulis vernicosus, Drepanocladus aduncus, Rhytidiadelphus squarrosus.  

Екологічна характеристика. Біотопи приурочені до евтрофних і мезотрофних місцезростань у плоских неглибоких пониженнях (слабопроточних або непроточних), плоских днищах, нижніх та середніх частинах пологих схилів міжгривних знижень, знижено-рівнинних ділянок по берегах заплавних водойм і окраїнах заплавних і терасових боліт з тривалим затопленням, мулисто-лучними та мулисто-торф’янистими, мулувато-глейовими, дерново-глейовими торф’янисто-глейовими, торф’янисто- та мулувато-болотними ґрунтами з ознаками опідзолювання, мінеральними ґрунтами переважно важкого механічного складу і близьким заляганням ґрунтових вод.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний, Альпійський, Середземноморський, Паннонський, Континентальний та Степовий біогеографічні регіони; в Україні – по всій території.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниDactylorhiza incarnata, D. majalis, Gladiolus tenuis, Liparis loеselii, Orchis palustris (як Anacamptis palustris), O. laxiflora (як A. laxiflora); з Резолюції 6 Бернської конвенціїLiparis loеselii, Ostericum palustre (як Angelica palustris); з додатків II, IV Оселищної ДирективиLiparis loеselii, Ostericum palustre (як Angelica palustris).

Загрози: осушувальна меліорація, заростання деревно-чагарниковою рослинністю внаслідок припинення традиційного менеджменту, експансія чужорідних рослин.

Менеджмент: одноразове сінокосіння у пізні строки (серпень-вересень).

Автор: А.А. Куземко.

.