Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т3. Вологі трав’яні біотопи

Т3.1 Вологі луки сінокісного використання

Т3.1.2 Вологі оліготрофні сінокісні луки / Wet oligotrophic hay grasslands

EUNIS: E3.5 Moist or wet oligotrophic grassland / Мокрі або вологі оліготрофні луки.

Резолюція 4 Бернської конвенції: E3.5 Moist or wet oligotrophic grassland / Мокрі або вологі оліготрофні луки.

Додаток І Оселищної Директиви: 6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-siltladen soils (Molinion caeruleae) / Молінієві луки на вапнякових, торф’яних або глинисто-мулистих ґрунтах (Molinion caeruleae).

UkrBiotop: Е1.112 Молінієві луки, що формуються при надмірному зволоженні на терасах рік.

Зелена книга України: частково 119. Угруповання формації нарцису вузьколистого (Narcissietа angustifolii)

Синтаксономія: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, Molinietalia caeruleae Koch 1926, Molinion caeruleae Koch 1926.

Характерні види: вищі судинні рослиниCarex flacca, C. panicea, Molinia caerulea, Parnassia palustris, Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Succisa pratensis. Всього характерних видів – 8; порогове значення – 3.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Molinia caerulea; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Calliergonella cuspidata, Campylium polygamum, C. stellatum, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus.

Екологічна характеристика. Заплавні, суходільні та низинні луки, що поширені на верхівках та пологих схилах невисоких плоских гряд, знижено-рівнинних ділянках, верхніх частинах схилів неглибоких знижень притерасної, рідше центральної частини заплави; поза заплавами – у плоских підтоплених зниженнях, або у депресіях зі слабозмінними умовами зволоження. Відмічені на ділянках з вологими торф’янистими або торфо-болотними ґрунтами з високим вмістом карбонатів. Трапляються на ділянках із незначним та помірним пасовищним навантаженням, іноді порушених торфовидобутком, або на заростаючих торфокар’єрах.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Бореальний, Континентальний, Паннонський, Альпійський біогеографічні регіони; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська, Паннонська лісостепова, Центральноєвропейська широколистянолісова, Східноєвропейська лісова провінції.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниBetula humilis, Carex buxbaumii, C. chordorrhiza, C. davalliana, C. hostiana, Cirsium heterophyllum, Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata, D. maculata, D. majalis, Epipactis palustris, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Iris sibirica, Juncus bulbosus, J. subnodulosus, Malaxis monophyllos, Narcissus angustifolius, Pedicularis exaltata, P. sceptrum-carolinum, P. sylvatica, Pinguicula bicolor, Salix lapponum, S. starkeana, Schoenus ferrugineus, Sesleria caerulea, Swertia perennis, Tofieldia calyculata; з Резолюції 6 Бернської конвенції Narcissus angustifolius (як Narcissus poeticus subsp. radiiflorus); з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: осушувальна меліорація, заростання деревно-чагарниковою рослинністю через припинення традиційного менеджменту (сінокосіння), евтрофікація.

Менеджмент: помірне сінокосіння у пізні строки (серпень–вересень).

Автор: А.А. Куземко

.