Український геоботанічний сайт

Борсукевич Любов Миронівна

Кандидат біологічних наук, провідний спеціаліст відділу природної трав’яної флори

Ботанічний сад Львівського національного університету ім. І. Франка

Борсукевич Любов Миронівна

Закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1999 року – інженер, провідний спеціаліст відділу природної трав’яної флори ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка, куратор колекції водно-болотних рослин. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 — «ботаніка». Автор понад 80 наукових публікацій.

Наукові інтереси:  флористика, фітоценологія, зокрема, синтаксономія водної, болотної та заплавної рослинності. Охорона біорізноманіття природної флори.

Член видавничої ради енциклопедії: Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т.: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. (2003-2011). З 2009 року член Українського ботанічного товариства. Член Міжнародної асоціації науки про рослинність (International Association for Vegetation Science). Учасник проекту WetVegEurope.

Публікації

Монографії

 1. Біотопи степової зони України / Ред. академік НАН України Я.П. Дідух. – Київ – Чернівці: ДрукАРТ. - 2020. - 392с. PDF (22.50 MB)
 2. Продромус рослинності Україн // Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. PDF (2.99 MB)
 3. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 4. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник,М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков,Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.
 5. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) /Микітчак Т., Решетило О., Костюк А., Попельницька О., Данилик І., Царенко П., Борсукевич Л., Мателешко О., Мартинов О., Ліліцька Г., Капустін Д., Гончаренко В., Кокіш А./ – /Інститут екології Карпат НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка/ – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с.   Повний текст
 6. Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини / І. Данилик, Л. Борсукевич, О. Кузярін, В. Гончаренко, С. Ізмєст’єва   Повний текст

Статті

 1. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М., Давидова А.О., Давидов Д.А., Тимошенко П.А., Барановський Б.О., Борсукевич Л.М., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Дацюк В.В., Єременко Н.С., Іванько І.А., Лисогор Л.П., Казарінова Г.О., Кармизова Л.О., Махиня Л.М., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Шевера М.В., Ширяєва Д.В. (2021). Рудеральна рослинність України:синтаксономічна різноманітність і територіальна диференціація. Чорноморськ. бот. ж., 17 (3): 253–275.   Повний текст
 2. Борсукевич Л., Данилик І., Кузярін О., Сосновська С., Гончаренко В. РІДКІСНІ ВОДНІ ТА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНІ ОСЕЛИЩА БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 21. - 2019. - С. 133-143. PDF (789.00 KB)
 3. Zajac M., Ujházy K., Škodová I., Kuzemko A., Borsukevych L., Danylyuk K., Duchoň M., Figura T., Kish R., Smatanová J., Turis P., Turisová I., Uhliarová E., Janišová M. 2016: Classification of semi-natural mesic grasslands in the Ukrainian Carpathians and adjacent area. Phytocoenologia. 46(3): 257–293. PDF (6.61 MB)   Повний текст
 4. Zajac M., Kish R., Kuzemko A., Smatanová J. & Škodová I. 2016: Semi-natural mesic grasslands of Bystrytsya valley (Ukrainian Carpathians). Thaiszia. J. Bot., Košice, 26 (2): 91-123.   Повний текст
 5. Škodová I. V. Sub-montane semi-natural grassland communities in the Eastern Carpathians (Ukraine) / I. Škodová, M. Janišová, K. Hegedüšová, L. Borsukevych, J. Smatanová, R. Kish, V. Píš. – Tuexenia. – 2015. – 35. –Р. 355 – 380. PDF (2.53 MB)
 6. Landucci F. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe / F. Landucci, M. Řezníčková, K. Šumberová, M. Chytrý, L. Aunina, C. Biţă-Nicolae, A. Bobrov, L. Borsukevych et all. Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, Issue 1–2. – Р. 187 – 194. PDF (287.16 KB)
 7. Борсукевич Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність – International Association for Vegetation Science, IAVS). – Укр. ботан. журн. – 2015. – T. 72, N3. – C. 272 – 280.   Повний текст
 8. Данилик І. М., Борсукевич Л. М., Сосновська С. В. Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2014. – T. 71, N2. – C. 209 – 213.   Повний текст
 9. Шевчук І.О., Борсукевич Л.М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку // Studia biologica. – 2013. – T. 7, N1. – C. 149-158. PDF (739.96 KB)
 10. Ізмест’єва С.В., Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Оцінка стану популяцій рідкісних видів рослин на території торфово-болотного масиву “Переброди” (Рівненський природний заповідник) // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 34-37. (для загрузки див. Коніщук)
 11. Borsukevych L. The distribution, ecology and phytosociology of rare Potamogeton species in central part of Western Ukraine // Natural human environment: Danger, protection, education: Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw. – Warsaw, 2012. – P. 123-134. PDF (412.70 KB)
 12. Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Рedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae Vent.) на території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 805-808.   Повний текст
 13. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.   Повний текст
 14. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208   Повний текст
 15. Лисенко Г., Данилик І., Борсукевич Л. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 9-18.   Повний текст
 16. Борсукевич Л. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута і Західного Бугу // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.   Повний текст
 17. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.   Повний текст
 18. Борсукевич Л.М. Збереження біорізноманіття водно-болотних угідь шляхом оптимізації регіональної екомережі (басейн верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу) // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 85-93.   Повний текст
 19. Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Пруту та Західного Бугу // Наук. записки держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 123-136.   Повний текст
 20. Борсукевич Л.М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) – представник нового для флори України роду // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №1. – С. 100-103.   Повний текст
 21. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 63-82.   Повний текст
 22. Борсукевич Л.М. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини // Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 80-90.   Повний текст
 23. Борсукевич Л.М. Созологічна оцінка вищої водної рослинності Східної Галичини // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 28-36. PDF (347.78 KB)
 24. Борсукевич Л., Каміньський Р. Поширення та ценотична приуроченість Aldrovanda vesiculosa L. в Шацькому національному природному парку // Биол. вестник. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 51-54.
 25. Борсукевич Л.М. Історичні аспекти та актуальні завдання досліджень вищої водної рослинності Східної Галичини // Вісник Одеського нац. ун-ту. Сер. біол. – 2008. – Т. 13, вип. 14. – С. 149-154.
 26. Борсукевич Л.М. Поширення та еколого-ценотичні особливості Сladium mariscus (L.) Pohl. на Львівщині // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, №1. – С. 58-65.   Повний текст
 27. Борсукевич Л.М. Морфологічні особливості, поширення та еколого-ценотична характеристика Zannichelia palustris L. на території Східної Галичини // Биол. вестник. – 2008. – Т. 12, №1. – С. 3-5.
 28. Борсукевич Л. М. Етапи і напрямки дослідження вищої водної флори і рослинності Східної Галичини // Наук. записки держ. природозн. музею НАН України. – 2007. – Вип. 23. – C. 157-170.   Повний текст
 29. Kobiv Y., Helesh М., Borsukevych L. Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians): location, coenotic conditions, population parameters and conservation // Ukr. Botan. Zurn. – 2007. – Т. 64, № 6. –Р. 825-832.   Повний текст
 30. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Надрага М., Борсукевич Л. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 45. – С. 71-84.   Повний текст
 31. Борсукевич Л.М., Надрага М.Д. Рослинність боліт полонини Драгобрат Свидовецького масиву // Фальцфейнівські читання. – Херсон: Терра. 2005. – Т. 1. – С. 77-79.

Автореферати та дисертації

 1. Борсукевич Л. М. Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу: Автореф. дис. канд. біол. наук. – Київ, 2010. – 22 с. PDF (400.87 KB)
.