Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2016


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Винокуров Д.С.РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ Р.ІНГУЛ: СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА // Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05. - Київ, 2016.- 21 с. PDF (391.93 KB)
  2. Казарінова Г.О. СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ТА ОХОРОНА ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ   Повний текст
  3. Коваленко О. А. ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ ТА ФІТОСОЗОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НПП "ПИРЯТИНСЬКИЙ": автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Олексій Анатолійович Коваленко . – Київ, 2016 . – 25 с. PDF (782.85 KB)
  4. Омельчук О. С. Заплавні фітосистеми у структурі річково-долинних коридорів екомережі Закарпаття : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. С. Омельчук ; Держ. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2016. - 227 с. PDF (4.49 MB)
  5. Соломаха І.В. ЛІСОВА ТА ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я   Повний текст
.