Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2015


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Ємельянова С.М. ВИЩА ВОДНА ТА БОЛОТНА РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ р. ПІВДЕННИЙ БУГ (СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА, ОХОРОНА)   Повний текст
  2. Ємельянова С.М. Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона): дис...канд. біол. наук. - Київ 2015. PDF (4.39 MB)
  3. Бредіхіна Ю. Л. СПОНТАННА РОСЛИННІСТЬ М. МЕЛІТОПОЛЯ: СИНТАКСОНОМІЯ, ФІТОМЕЛІОРАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ. – Автореф. дис. канд. сільськогосп. наук. – Львів, 2015. – 18 с.   Повний текст
  4. Кузь І. А. Флора та рослинність боліт Середнього Придністров'я [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Кузь Інна Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 20 с.
  5. Лисогор Л. П. Рослинність перелогів Правобережного степового Придніпров'я (склад, структура флори та продуктивність угруповань).- Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05, НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015.- 24 с.
  6. Старовойтова М.Ю. Вища водна рослинність басейну р.Сули : синтаксономія, динаміка, охорона : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук; Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка. К., 2015. - 22 с.
  7. Чурілов А.М. ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ І ОХОРОНА ЛІСІВ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ   Повний текст
  8. Ярова О.А. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛООЗЕРСЬКИЙ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЙОГО ТЕРИТОРІЇ   Повний текст
.