Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2013


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Конограй В. А. Рослинність Кременчуцького водосховища: структура, динаміка, охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / В. А. Конограй; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2013. - 23 c. PDF (649.64 KB)
  2. Давидов Д.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ (УКРАЇНА):СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ТА ОХОРОНА PDF (200.71 KB)
  3. Козир М. С. Рослинність заплавних лук річки Сейм (синтаксономія, динаміка, охорона) : автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Микола Станіславович Козир . – Київ, 2013 . – 18 с. PDF (422.06 KB)
  4. Онищенко В. А. Ліси порядку FAGETALIA SYLVATICAE PAWL. 1928 в Україні.- Дисертація д-ра біол. наук: 03.00.05, Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К, 2013.- 203 с.
  5. Сотник Л.П. Лісова рослинність біосферного резервату "Шацький" : (структура, динаміка, місце в екомережі) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук / Людмила Петрівна Сотник ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України". - Львів, 2013. - 20 с.
  6. Фельбаба-Клушина Л. М. Флора і рослинність боліт і водойм басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція їх охорони : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Л. М. Фельбаба-Клушина; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. - К., 2013. - 40 с.
.