Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2012


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Багрикова Н. А. Сорно-полевая растительность Крыма (формирование и структура) [Текст] : дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.05 / Багрикова Наталия Александровна ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Никит. ботан. сад - Нац. науч. центр. - Ялта, 2012. - 541 л.
  2. Горошко В.В. Лісистість водозборів річок середньої течії Сіверський Донець та особливості формування лісів на них : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03. Харків, 2012. 21 c.
  3. Куземко А. А. Лучна рослинність лісової та лісостепової зон рівнинної частини України: структура та антропогенна трансформація : Аавтореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / А. А. Куземко; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2012. - 38 c. PDF (386.09 KB)
.