Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2011


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Назаренко, Назар Миколайович. Структурно-типологічні основи організації екосистем листяних лісів північно-степового Придніпров"я : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 / Н. М. Назаренко ; наук. конс. А. П. Стадник ; Ін-т агроекол. і екон. природокористування НААН. - К., 2011. - 40 с.
  2. Гапон С. В. Мохоподібні Лісостепу України (рослинність та флора):Автореферат дис. доктора біол. наук. – Київ, 2011. – 38 с.   Повний текст
  3. Жигаленко О. А. Флора, рослинність та созологічна цінність Ічнянського національного природного парку: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / О. А. Жигаленко ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. — К., 2011. — 23 с. PDF (1.50 MB)
.