Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2009


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Лобань Л. О. Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.О. Лобань ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2009. — 18 с. PDF (885.10 KB)
  2. Козак М. І. ВИЩА ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ: СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА, ОХОРОНА. – Автореф. дис. канд. біол. наук. – Київ, 2009. – 23 с. PDF (628.08 KB)
  3. Лукащук Г.Б. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Горган: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03. Львів, 2009. 17 с.
  4. Пньовська О. М. Біоекологічні особливості і динаміка трав'яного покриву фітоценозів зеленої зони м. Києва: автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / О.М. Пньовська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. PDF (444.41 KB)
.