Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2007


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Шаповал В. В. Флора та рослинність депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.В. Шаповал ; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2007. — 21 с. PDF (344.98 KB)
  2. Гриценко В. В. Лучні степи Київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.В. Гриценко ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 20 с. PDF (404.95 KB)
  3. Дикий Є. О. Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Є.О. Дикий ; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 23 с. PDF (395.55 KB)
  4. Скляр Ю. Л. Прикріплені птолофіти водойм басейну Десни Північного Сходу України: еколого-ценотичні особливості, стан ценопопуляцій, охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Ю.Л. Скляр ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2007. — 23 с. PDF (755.83 KB)
  5. Якубенко Б. Є. Природні кормові угіддя Лісостепу України: флора, рослинність, динаміка, оптимізація: автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.05 / Б.Є. Якубенко ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 47 с. PDF (573.54 KB)
.