Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2005


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Войтюк Б. Ю. Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Б.Ю. Войтюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 24 с. PDF (340.49 KB)
  2. Гомля Л. М. Рослинність долини річки Хорол та її флористичні і созологічні особливості: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.М. Гомля ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2005. — 19 с. PDF (374.12 KB)
  3. Нейко І. С. Природні дубові ліси верхів'я басейну Сіверського Дінця та удосконалення господарювання в них : автореф. дис... канд. с.-г наук: 06.03.03 / Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Х., 2005. - 20 с. PDF (451.34 KB)
  4. Устименко П. М. Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.05 / П.М. Устименко ; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2005. — 37 с. PDF (439.31 KB)
  5. Цуканова Г. О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Г.О. Цуканова ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2005. — 20 с. PDF (335.89 KB)
  6. Якушенко Д. М. Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна диференціація, охорона : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Д. М. Якушенко ; Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. - Київ, 2005. - 20 с. PDF (292.17 KB)
.