Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2004


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Башуцька У. Б. Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів Червоноградського гірничопромислового району: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / У.Б. Башуцька ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2004. — 17 с. PDF (873.02 KB)
  2. Гальченко Н. П. Флористичне та ценотичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" і його созологічне значення: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Н.П. Гальченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2004. — 19 с. PDF (347.19 KB)
  3. Данилик Р. М. Еколого-біологічна характеристика рослинності водних екосистем зеленої зони міста Львова (трансформація, фітоіндикація, відновлення): Автореф. дис....канд. біол. наук. – Дніпроп., 2004. – 20 с.
  4. Корінька О.М. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.М. Корінько; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 21 с.
  5. Рифф Любов Едуардівна. Флора і рослинність кам'янистих відслонень Гірського Криму: дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / УААН; Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр. - Ялта, 2004.
  6. Хлизіна Н.В. Літофільні угруповання Криворізького залізорудного басейну: екологія, типологія, динаміка: aвтореф. … канд. біол. наук, Дніпропетровськ, 2004, 20 с.
.