Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2001


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Контар І. С. Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.С. Контар ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2001. — 18 с. PDF (403.88 KB)
  2. Бондар Г. С. Екологічний аналіз трав'янистої рослинності схилових екотопів Південно-Східного Степу України (відновлення, охорона, раціональне використання): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Г.С. Бондар ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. PDF (308.89 KB)
  3. Гамуля Ю.Г. Біогеоценологічна характеристика галофітних дібров Степового Придніпро'я, іх охорона, поновлення і раціональне використання: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Ю.Г. Гамуля ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. PDF (301.55 KB)
  4. Гончаренко І.В. Флористичне та фітоценотичне різноманіття північно-східної частини Лісостепу України (Сумський геоботанічний округ): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.В. Гончаренко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2001. — 20 с. PDF (349.47 KB)
  5. Жмуд О. І. Сингенетичні і екзогенні зміни рослинності Дунайського біосферного заповідника: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.І. Жмуд ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2001. — 21 с. PDF (293.29 KB)
  6. Тищенко О. В. Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.В. Тищенко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2001. — 18 с. PDF (317.27 KB)
.