Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 2000


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Голубнича С. М. Вплив умов водосховищ-охолоджувачів Південного Сходу України на вищу водну та прибережну рослинність: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / С.М. Голубнича ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 17 с. PDF (365.40 KB)
  2. Безроднова О. В. Антропогенна трансформація трав'яної рослинності долини р. Самари в межах Західного Донбасу: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / О.В. Безроднова ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20 с. PDF (243.45 KB)
  3. Лоза І. М. Еколого-біологічна характеристика осиково-березових кілків Придніпров'я, їх охорона та раціональне використання: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / І.М. Лоза ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 17 с. PDF (319.72 KB)
  4. Онищенко В. А. Рослинність природного заповідника "Медобори": Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.А. Онищенко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 19 с. PDF (335.72 KB)
  5. Панченко С. М. Флора, рослинність та популяції модельних видів Старогутського лісового масиву (Сумська область): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С.М. Панченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 19 с. PDF (269.50 KB)
  6. Смоляр О. М. Фіторізноманітність Лівобережного Придніпров'я: Автореф. дис...д-ра біол. наук: 03.00.05 / О.М. Смоляр ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 36 с. PDF (380.00 KB)
  7. Тимошенко П.А. Флороценотичні комплекси Нижньодніпровських арен в умовах антропогенного впливу: Aвтореф. дис. канд. біол. наук. — К, 2000. — 21 с.
  8. Фіцайло Т. В. Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Т.В. Фіцайло ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 18 с. PDF (358.95 KB)
.