Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 1999


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Жуков С. П. Антропогенна сукцесія рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / С.П. Жуков ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 20 с. PDF (327.27 KB)
  2. Бабко І. А.Диференціація рослинного покриву степів південної частини Лівобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.А. Бабко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. PDF (284.60 KB)
  3. Лукаш О. В. Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна-Остер: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.В. Лукаш ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. PDF (350.75 KB)
  4. Бойчук І.І. Ліси басейну ріки Лімниця в Українських Карпатах, їх відновлення та охорона: автореф. дис. канд. сільськогосп. наук: спец. 06. 03. 03 «Лісознавство і лісівництво» / І.І. Бойчук – Львів, 1999. – 20с.
  5. Карпенко Ю. О. Диференціація рослинності нижньої частини межиріччя Десна-Сейм, її флористична та созологічна цінність: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Ю.О. Карпенко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. PDF (339.75 KB)
  6. Корженевская Ю. В. Аккумуляционно- денудационные процессы как фактор ценозообразования (на примере некоторых растительных сообществ Крыма): Дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Симферопольский гос. ун-т. - Симф., 1999. - 298л.
  7. Левон О. Ф. Синантропна рослинність території Великої Ялти: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.Ф. Левон ; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 16 с. PDF (231.10 KB)
  8. Подорожный С. Н. Пирогенные сукцессии крымскососновых лесов южного макросклона главной гряды Крымских гор: Дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Государственный Никитский ботанический сад. - Ялта, 1999. - 152л.
  9. Ткач, В. П. Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / Ткач Віктор Петрович ; Український державний лісотехнічний університет. - Львів, 1999. – 42 с.
.