Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 1995


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Багрикова Н. А. Сегетальная растительность виноградников и табачных полей Крыма (Состав,структура и пути оптимизации агроценозов) [Текст] : автореф. дис... канд. биол. наук : 03.00.01 / Багрикова Наталия Александровна ; УААН, Никит. ботан. сад. - Ялта, 1995. - 24 с.
  2. Дяченко Т.М. Формування вищої водної рослинності Дунайської гирлової області за сучасних екологічних умов: Автореф.дис. канд. біол. наук. – К.. 1995. – 23 с.
.