Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 1994


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Балашов Л. С. Антропогенні зміни, оптимізація використання та охорона трав'янистої рослинності Полісся і Лісостепу України [Текст] : дис... д-ра біол. наук у формі наук. доповіді: 03.00.05 / Балашов Лев Сергійович ; Акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К., 1994. - 48 с.
  2. Зуб Л.М. Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація рослинного покриву мілководь дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався): Автореф....канд. біол. наук. – К., 1994. – 17 с.
  3. Карпова Г.О. Вища водяна рослинність Дніпровсько-Бузької гирлової області і її вплив на формування якості води. – К., 1994. – 25 с.
  4. Парпан В.І. Структура, динаміка, екологічні основи раціонального використання букових лісів Карпатського регіону: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. — Дніпропетровськ, 1994. — 42 с.
.